І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. ІV ІНТЕРСимпозіум кераміки в Опішному «2013: 13х13» (далі в тексті – ІНТЕРСимпозіум) – поліфункціональна художня акція, спрямована на пожвавлення процесів розвитку сучасного мистецтва кераміки в Україні та в інших країнах світу.
1.3. Метою ІНТЕРСимпозіуму є творче спілкування мистців різних художніх напрямків і шкіл України й чужоземних країн, виготовлення високомистецьких творів кераміки.
1.4. Основними завданнями ІНТЕРСимпозіуму є:
 • розвиток традицій гончарства;
 • зростання професійної майстерності мистців;
 • обмін досвідом роботи мистців різних художніх напрямків, шкіл;
 • інформація про сучасний стан і загальні тенденції розвитку української й чужоземної кераміки;
 • обговорення актуальних проблем теорії й практики сучасної української й світової кераміки;
 • популяризація мистецтва кераміки, формування естетичних смаків населення, сприяння різноманітному використанню кераміки в побуті сучасників;
 • інтеграція досягнень української кераміки й світової гончарної спадщини;
 • формування колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.
1.5. Мета й основні завдання ІНТЕРСимпозіуму реалізовуються через спільну роботу українських і чужоземних мистців-керамістів, проведення творчих акцій, презентацій персональних мистецьких проектів, перегляд відеофільмів, улаштування персональних виставок тощо.
1.6. Місце проведення ІНТЕРСимпозіуму:
        Національний музей-заповідник українського гончарства
        в Опішному [вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел.+38 (05353) 42415, 42416, 42417;
        факс +38 (05353) 42416, 42175].
1.7. Час проведення ІНТЕРСимпозіуму: 13–28 червня 2013 року.
За бажанням, Учасники можуть залишатися в Опішному після
28 червня (29–30 червня; за власний рахунок) для участі в заходах
V Тижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному «Здвиг-2013»:
 
II. УМОВИ УЧАСТІ
 
2.1. До участі в ІНТЕРСимпозіумі запрошуються мистці-керамісти, скульптори України й чужоземних країн. Загальна кількість Учасників – 13 осіб, із них – 6 українських мистців і 7 іноземних. Участь не можуть брати мистці, які раніше вже були Учасниками ІНТЕРСимпозіумів у Опішному.
2.2. Мистці виготовляють твори в номінаціях:
       I: садово-паркова скульптура «КерамоЕТНОренесанс»
       II: «Еволюція глечика».
       На згадку про перебування в Опішному Учасники також виготовляють «Іменне панно».
2.3. Для участі в ІНТЕРСимпозіумі необхідно до 01.04.2013 року подати Дирекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (далі в тексті – Дирекція) заповнену заявку й проект (ескіз) творчої роботи в першій номінації (за зразком, що додається у паперовому або електронному вигляді). Подання заявки ще не означає, що її автора допущено до участі в ІНТЕРСимпозіумі, а лише свідчить про його наміри.
2.4. Мистцям необхідно також подати:
Кольорові фото в електронному вигляді творів, які найповніше відображають особливості їхньої творчості, власне фото, а також матеріали, які більш детально характеризують мистецькі досягнення (каталоги виставок, фото творів, відеофільми, відзнаки творчості, оригінали чи ксерокопії публікацій про автора в книгах і періодиці тощо). Матеріали, зазначені в п. 2.3 і 2.4 є вирішальними у виборі претендентів на участь у ІНТЕРСимпозіумі. Інформаційні матеріали не повертаються, а передаються на постійне зберігання в Національний архів українського гончарства. При цьому мистцям слід окремо зазначити, яка інформація з надісланих ними на адресу Дирекції матеріалів не підлягає публічному розголошенню й опублікуванню в пресі, каталозі тощо.
2.5. Для мистців чужоземних країн обов'язковою мовою оформлення заявки є російська або англійська мова. Усі інші додаткові матеріали можуть подаватися державними мовами країн проживання претендентів.
2.6. Заявки на участь у ІНТЕРСимпозіумі, подані пізніше зазначеного терміну, не розглядаються.
2.7. Подані на участь у ІНТЕРСимпозіумі заявки розглядаються Радою експертів, яку формує й затверджує Дирекція. Персональний склад її не розголошується. Рада експертів до 10.04.2013 року визначає персональний склад Учасників ІНТЕРСимпозіуму, який затверджує Дирекція. Засідання Ради експертів є закритим; рішення приймається відкритим голосуванням. Рішення Ради експертів є остаточним і перегляду не підлягає.
2.8. На основі рішення Ради експертів Дирекція до 20.04.2013 року надсилає мистцям персональні офіційні запрошення до участі в ІНТЕРСимпозіумі.
2.9. Мистці представляють під час ІНТЕРСимпозіуму власний мистецький проект. Про відповідні наміри й необхідну допомогу вони повинні сповістити Дирекцію до 01.06.2013 року.
2.10. Після прибуття до Опішного Учасник має пред'явити Дирекції оригінал запрошення. Без офіційного запрошення Дирекції мистці до участі в ІНТЕРСимпозіумі не допускаються.
2.11. Поза конкурсом участь у ІНТЕРСимпозіумі можуть брати художники-керамісти, які подавали заявки, але не отримали офіційного запрошення, та мистці, які брали участь у попередніх ІНТЕРСимпозіумах. При цьому всі витрати, пов‘язані з перебуванням у Опішному, здійснюються за кошти Учасників. Для позаконкурсної участі необхідно до 01.05.2013 сповістити Дирекції про бажання брати участь. До 10.05.2013 Дирекція повідомляє про своє рішення. Для позаконкурсних Учасників обов‘язкове дотримання всіх вимог п. 2.2 та 3.5. Позаконкурсні Учасники виготовляють твори в тих же номінаціях, що й основні Учасники. Виготовлені ними твори мають бути передані на постійне зберігання й експонування Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному.
2.12. Учасник ІНТЕРСимпозіуму має надати Дирекції, разом із заявкою, письмову згоду на обробку його персональних даних, у тому числі фото творів, їх використання в друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Дирекція гарантує захист наданих Учасником персональних даних від передачі їх третім особам, за винятком випадків їх публічної доступності через друковані й електронні видання, веб-сайти, відеосюжети тощо. Без отримання такої згоди участь в ІНТЕРСимпозіумі неможлива!
 
III. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
3.1. Дирекція укладає з кожним Учасником ІНТЕРСимпозіуму контракт,
у якому передбачаються взаємні зобов'язання на період 13–28 червня 2013 року.
3.2. Умови роботи.
Дирекція забезпечує Учасника безкоштовно:
 • робочими місцями в тимчасових творчих майстернях;
 • сировиною й матеріалами (глина, шамотна маса, шамот, гіпс, ангоби, поливи, окисли металів, тканина, поліетиленова плівка, тощо);
 • інструментами (стеки, пензлі, гумові груші, ножики тощо);
 • обладнанням (гончарні круги, турнетки, компресор тощо);
 • випалювальними печами (горно для випалювання дровами, муфельна піч);
 • допомогою обслуговуючого персоналу під час випалювання творів;
 • послугами реставраторів кераміки, технолога.
     Дирекція забезпечує Учасника безкоштовно зазначеними вище сировиною, матеріалами, інструментами й обладнанням у обсязі заздалегідь поданої ним заявки. Потреби Учасників, не передбачені попередніми заявками, задовольняються за можливості.
3.3. Харчування.
       Дирекція забезпечує Учасника безкоштовним триразовим харчуванням.
3.4. Побут.
        Дирекція забезпечує Учасника безкоштовним проживанням у спальних кімнатах приватного готелю «Надія» або в приватному секторі. Є відособлені туалетні, душові, побутові кімнати. Дирекція не забезпечує житлом членів родин Учасників (дружина, чоловік, діти тощо), їхніх друзів і знайомих. За необхідності, вони можуть знайти добротне, комфортне тимчасове помешкання у приватному секторі.
3.5. Медичне обслуговування.
       Дирекція забезпечує Учасникам екстрену безкоштовну медичну допомогу в місцевій лікарні. Учасники, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема хронічні хвороби, фізичні вади тощо, повинні заздалегідь потурбуватися про забезпечення свого комфортного самопочуття за власні кошти. Усі Учасники до початку ІНТЕРСимпозіуму мають пред'явити Дирекції затверджену в установленому порядку довідку медичного закладу про стан здоров'я та відсутність інфекційних хвороб. Чужоземні Учасники в обов'язковому порядку повинні мати медичну страховку.
3.6. Комунікаційне забезпечення.
       Дирекція забезпечує Учасників телефонним зв'язком, факсимільним апаратом, ксероксом, телевізором із сателітним телебаченням, електронною поштою, доступом до Інтернету.
Дирекція забезпечує чужоземних Учасників безкоштовно перекладачами (англійська, німецька, французька, іспанська мови).
3.7. Проїзд.
       Дирекція відшкодовує витрати Учасникам ІНТЕРСимпозіуму за проїзд територією України в обох напрямках за наявності проїзних документів.
3.8. Інформаційне забезпечення.
Дирекція забезпечує Учасників безкоштовним доступом до бібліотечних, речових, архівних і аудіовізуальних ресурсів музею-заповідника.
3.9. Дирекція також зобов'язується:
 • створити документальний відеофільм про ІНТЕРСимпозіум;
 • популяризувати творчість Учасника в пресі, на радіо і телебаченні;
 • організувати підсумкову виставку творів Учасників;
 • забезпечити роботу Журі;
 • організувати цікаве й змістовне дозвілля.
3.10. Учасник ІНТЕРСимпозіуму зобов'язується:
 • виготовити по одному твору в кожній номінації:
  • у номінації «КерамоЕТНОренесанс» (не менше 150х60 см),
  • у номінації «Еволюція глечика» (не менше 50х30 см),
  • на згадку про перебування в Опішному – «Іменне панно» (50x50 см);
 • випалити зазначені вище твори;
 • виготовлені твори безкоштовно передати Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному для постійного зберігання й експонування.
IV. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
 
4.1. Твори оцінює Журі IV ІНТЕРСимпозіуму кераміки в Опішному «2013: 13х13». До його складу входять провідні мистці-керамісти, керамологи, мистецькі критики, мистецтвознавці. День роботи Журі – 28 червня 2013 року. Рішення Журі є остаточним і перегляду не підлягає.
4.2. Журі присуджує такі нагороди:
4.3. Володареві ГРАН-ПРІ надається право взяти участь у V ІНТЕРСимпозіумі кераміки в Опішному «2014: 14х14» поза конкурсом.{jcomments on}
 
V. ІНФОРМАЦІЯ
 
5.1. Бажаючі взяти участь у ІНТЕРСимпозіумі вичерпну інформацію можуть отримати в Національному музеї-заповіднику українського гончарства
в Опішному:
 • телефоном: (+38) 05353-42416;
 • факсом: (+38) 05353-42416;
 • електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
 
 
 
 
 

 

Замовити екскурсію