До відома відвідувачів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному!

Шановні друзі!

Національний музей-заповідник українського гончарства повідомляє, що з 01.03.2020 року починають діяти акції:

безкоштовне відвідування одного з Меморіальних музеїв-садиб (на вибір) за умови придбання економ-квитка за адресою: вул. Партизанська, 102;

10% акційна знижка на вхідні квитки (комплекс та економ-варіанти, придбані за адресою: вул. Партизанська, 102) для першої прибулої групи або першого поодинокого відвідувача музею-заповідника.

Окрім того,  просимо звернути увагу, що з 01.03.2020 року:

вартість екскурсійного обслуговування для всіх категорій відвідувачів за адресою: вул. Партизанська, 102 становить:

для групи до 5 осіб включно – 90 грн.

для групи від 6 до 18 осіб включно – 150 грн.

для групи від 19 до 30 осіб включно – 250 грн.

вартість вхідного квитка на екскурсійному маршруті № 7 (Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному: Музей мистецької родини Кричевських, Стіна гончарної слави України, експозиція ковальських скульптур та панно):

для дорослих – 50 грн.

для дітей шкільного віку – 40 грн.

Музей продовжує стрімко змінюватися й вдосконалюватися заради своїх гостей, тож сподіваємося на нові, не менш захоплюючі зустрічі з Вами!

 

Міжнародний керамологічний симпозіум «Реконструкція й інтерпретація археологічної кераміки: пастки чи путівники для дослідників»

Основна проблематика наукового форуму: історіографія вивчення археологічної кераміки // проблематика сучасних наукових публікацій з питань реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки // персоналії дослідників археологічної кераміки // дефініції // можливості комп’ютерних технологій // технологія палеогончарства // інтерпретація форм, декору, кольору посуду різних археологічних культур // функції кераміки в побуті, магічних звичаях і обрядах // етнокультурні традиції в глиняних виробах // реконструкція звичаїв і вірувань стародавнього населення за глиняними виробами // методи реконструкції й інтерпретації // інтеграція наукових дисциплін у реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки // давні й сучасні міфи в реконструкції й інтерпретації глиняних виробів // кон’юнктурність у дослідженні археологічної кераміки.

До участі в Симпозіумі запрошуються: керамологи, археологи, історики, етнологи, мистецтвознавці, краєзнавці, музеологи, наукові установи.

 

У рамках Симпозіуму відбудуться:

 • круглий стіл: «Трипільська кераміка: світовий феномен чи політико-бізнесова кон'юнктура»;
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців VІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства,
  кераміки в Україні «КеГоКе-2013» (за публікаціями 2010 року);
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців ІV Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців V Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному

експонуватимуться виставки:

 • «Бібліографія проблем реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки»;
 • V Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»;
 • ІV Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • ІV ІНТЕРСимпозіуму кераміки в Опішному «2013: 13х13»;
 • Творчих робіт учасників І-VІІ Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів;
 • Рейтингових публікацій VІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2013»
  (за публікаціями 2010 року);
 • Виставка-продаж керамологічної літератури

Робочі мови Симпозіуму:

українська (для українських учасників)

російська, англійська, польська, німецька (для чужоземних учасників)

Заявки на участь у Симпозіумі приймаються до 01 жовтня 2013 року

Початок пленарного засідання 22 жовтня 2013 року, о 10.00 год.

За довідками просимо звертатися

до Куратора Симпозіуму,

кандидата історичних наук Анатолія Гейка

тел./факс +3 (05353) 42175, 42416;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;


Национальная академия наук Украины
Институт народоведения НАН Украины
Институт керамологии – отделение Института народоведения НАН Украины
Министерство культуры Украины
Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне
Украинское керамическое общество
Украинский фонд культуры
Президентский фонд Леонида Кучмы «Украина»
(список других украинских и иностранных соорганизаторов согласовывается)

проводят
Международный керамологический симпозиум

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ:
ЛОВУШКИ ИЛИ ПУТЕВОДИТЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ?»

Место проведения: Гончарная столица Украины – местечко Опошня (Полтавская область) – один из наиболее известных центров самобытности украинцев.
Время проведения: 22–25 октября 2013 года.
Цель: обсуждение проблем и перспектив изучения археологической керамики.
Основная проблематика: историография изучения археологической керамики // проблематика современных научных публикаций по вопросам реконструкции и интерпретации археологической керамики // персоналии исследователей археологической керамики // дефиниции // возможности компьютерных технологий // технология палеогончарства // интерпретация форм, декора, цвета посуды различных археологических культур // функции керамики в быту, магических обычаях и обрядах // этнокультурные традиции в глиняных изделиях // реконструкция обрядов и верований древнего населения по глиняным изделиям // методы реконструкции и интерпретации // интеграция научных дисциплин
в реконструкции и интерпретации археологической керамики // древние и современные мифы в реконструкции глиняных изделий // конъюнктурность в исследованиях археологической керамики.
К участию в Симпозиуме приглашаются: керамологи, этнологи, археологи, историки, искусствоведы, краеведы, музейные работники, коллекционеры, научные учреждения, учебные заведения, творческие союзы, художественные галереи, предприятия художественных промыслов.
В рамках Симпозиума состоятся:
круглый стол: «Трипольская керамика: мировой феномен или политико-бизнесовая конъюнктура?»;
• церемония официального награждения победителей VІІ Национального конкурса публикаций на темы керамологии, гончарства, керамики в Украине «КеГоКе-2013» (по публикациям 2010 года);
• церемония официального награждения победителей V Национальной выставки-конкурса художественной керамики «КерамПИК в Опошне!»;
• церемония официального награждения победителей ІV Национального фотоконкурса «Гончарные ВИЗИИ страны».
Будут экспонироваться выставки:
• «Библиография проблем реконструкции и интерпретации археологической керамики»;
• V Национальной выставки-конкурса художественной керамики «КерамПИК в Опошне!»;
• Выставка ІV Национального фотоконкурса «Гончарные ВИЗИИ страны»;
• Выставка ІV ІНТЕРСимпозиума керамики в Опошне «2013: 13х13»;
• Выставка работ участников І-VІІ Международных молодежных гончарных фестивалей;
• Выставка рейтинговых публикаций VІІ Национального конкурса публикаций на темы керамологии, гончарства, керамики в Украине «КеГоКе-2013» (по публикациям 2010 года);
Выставка-продажа керамологической литературы.
Рабочие языки Симпозиума: украинский, русский, английский, немецкий, польский.

Заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 1 октября 2013 года.
Начало пленарного заседания 22 октября 2012 года, в 10.00 час.

Обращаем внимание, что темы в программу Симпозиума будут включены
при условии предоставления Оргкомитету до 01.09.2013 года текстов докладов!

Требования к оформлению докладов прилагаются.
За справками просим обращаться к куратору Симпозиума,
кандидату исторических наук Анатолию Гейко

тел. +38 (05353) 42175, 42416, 42415
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.ceramology-inst.gov.ua; www.opishne-museum.gov.ua


The National Academy of Sciences of Ukraine
The Archaeology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
The Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
The Ceramology Institute - the branch of the Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
The Ministry of Culture of Ukraine
The National Museum of the Ukrainian Pottery in Opishne
The Ukrainian Ceramology Society
The Ukrainian Fund of Culture
(the list of foreign co-arrangers is being adjusted)

hold

The International Ceramological Symposium

The Reconstruction and Interpretation of the Archaeological Ceramics: Pitfalls and Guidelines for Researchers

Event place: the pottery capital of Ukraine, the village of Opishne (the Poltava Region), one of the most famous centres of the Ukrainian national identity.

Event date: October 22-25, 2013.

Aim: discussion of problems and prospects of studying of the archaeological ceramics.

The main subject matters of the scientific forum are: the historiography of the studying of the archaeological ceramics // the subject matters of the modern scientific publications on the reconstruction and interpretation of the archaeological ceramics // the figures of the researchers of the archaeological ceramics // definitions // the potentialities of computer technologies // the technology of the paleopottery // interpretation of the forms, decorum, colour of crockery of different archaeological cultures // the functions of ceramics in household, magical practices and rites // ethnocultural traditions in the earthenware // the reconstruction of traditions and beliefs of the ancient population on the basis of the earthenware // the methods of reconstruction and interpretationї // the integration of branches of science in the reconstruction and interpretation of the archaeological ceramics // old and modern myths in the reconstruction and interpretation of the earthenware // opportunism in the archaeological ceramics studies.

The following people are invited to take part in the Symposium: ceramologists, archaeologists, historians, ethnologists, art critics, regional ethnographers, museologists, scientific institutions.


The following events will be held within the frameworks of the Symposium:
Round Table: The Trypillian Ceramics: a World Phenomenon or a Politic and Business Conjucture;
The ceremony of the official announcement and awarding of winners of the Seventh National Competition of the Ukrainian Ceramology, Ceramics and Pottery Themed Publications KeHoKe-2013 (based on 2010 publications);
The ceremony of the official announcement and awarding of winners of the Fourth National Photographic Competition Pottery VISIONS of the Country;
The ceremony of the official announcement and awarding of winners of the Fifth National Fair of Artistic Ceramics CeramPEAK in Opishne!


The expositions will be displayed:
The Bibliography of the Problems of Reconstruction and Interpretation of the Archaeological Ceramics;
The Fifth Show of Artistic Ceramics CeramPEAK in Opishne!;
The Fourth National Photographic Competition Pottery VISIONS of the Country;
The Fourth INTERSymposium of Ceramics in Opishne 2013: 13х13;
Creative works of participants of the International Youth Pottery Festivals (from the first to the seventh);
The rating publications of the Seventh National Competition of the Ukrainian Ceramology, Pottery, Ceramics Themed Publications KeHoKe-2013 (based on 2010 publications);
The book fair of the ceramological literature

Working languages of the Symposium are:

Ukrainian (for Ukrainian participants)

Russian, English, Polish, German (for foreign participants)

Applications for participation in the Symposium are accepted till October 1, 2013.

The beginning of the plenary meeting is on October 22, 2013, at 10.00 AM.

For the additional information you can consult the Symposium Curator Anatoliy Heyko, Candidate of History

phone/fax +3 (05353) 42175, 42416;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

 
Замовити екскурсію