вкл. 06 квітня 2015. Опубліковано в Гончарська Книгозбірня України

У видавництві «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному готується до друку видання:

Гейко Анатолій.Крем’яхи як джерело наукових реконструкцій.
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 320 с. –
(Українські керамологічні студії, вип.12).

Анатолій Гейко вже відомий науковій громадськості як автор книг «Гончарство населення Скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя» (2011), «Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї» (2013) та численних статей керамологічної й археологічної проблематики.

Учений – кандидат історичних наук (2009), член Ученої ради Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2010), член Національної експертної керамологічної ради щорічних Національних конкурсів публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе» (з 2008).

Нова книга «Крем’яхи як джерело наукових реконструкцій» є узагальнюючим дослідженням однієї з найдавніших українських народних ігор, а також подібних ігор інших народів світу. У ній використано археологічні, етнографічні джерела, а також залучено художню й довідкову літературу. Значно доповнили роботу матеріали, зібрані автором, які дозволили прослідкувати регіональні особливості побутування гри в Україні, зокрема в Полтавщині. Простежено різноманітні аспекти гри, її першопочатки, розвиток і причини зникнення.

У додатках вміщено варіанти гри «Крем’яхи».

Крем’яхи є цінним керамологічним й історичним джерелом у вивченні світогляду, культурно-релігійних вірувань українців і народів, що населяли Україну в давні часи.

На прикладі даної книги можна ще раз переконатися, що народні дитячі ігри – багатогранне явище в українській традиційно-побутовій культурі, яка вимагає об’єднаних зусиль науковців різних напрямків: керамологів, етнологів, археологів, фольклористів.{jcomments on}

 

Панасюк Галина,

завідувач Гончарської книгозбірні України

Замовити екскурсію