До відома відвідувачів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному!

Шановні друзі!

Національний музей-заповідник українського гончарства повідомляє, що з 01.03.2020 року починають діяти акції:

безкоштовне відвідування одного з Меморіальних музеїв-садиб (на вибір) за умови придбання економ-квитка за адресою: вул. Партизанська, 102;

10% акційна знижка на вхідні квитки (комплекс та економ-варіанти, придбані за адресою: вул. Партизанська, 102) для першої прибулої групи або першого поодинокого відвідувача музею-заповідника.

Окрім того,  просимо звернути увагу, що з 01.03.2020 року:

вартість екскурсійного обслуговування для всіх категорій відвідувачів за адресою: вул. Партизанська, 102 становить:

для групи до 5 осіб включно – 90 грн.

для групи від 6 до 18 осіб включно – 150 грн.

для групи від 19 до 30 осіб включно – 250 грн.

вартість вхідного квитка на екскурсійному маршруті № 7 (Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному: Музей мистецької родини Кричевських, Стіна гончарної слави України, експозиція ковальських скульптур та панно):

для дорослих – 50 грн.

для дітей шкільного віку – 40 грн.

Музей продовжує стрімко змінюватися й вдосконалюватися заради своїх гостей, тож сподіваємося на нові, не менш захоплюючі зустрічі з Вами!

 

вкл. 28 лютого 2011.

1. Андрушенко О. Універсальний лікувальний засіб // Голос Зіньківщини. – 1998. – №70. – 2 вересня. – С.3.
2. Андрушенко О. Універсальний лікувальний засіб // Полтавська думка. – 1998. – №44. – 30 жовтня. – С.8.
3. Андрушенко Оксана. Глина – природний бальзам // Зоря Полтавщини. – Полтава, 2003. – №28-29. – 21 лютого. – С.11.
4. Аскоченский А. Алюминио-железистый глей (Тимофеевская глина) как новое лекарство против застарелого ревматизма, хронических накожных сыпей и других болезней. – Верхнеднепровск, 1886. – 134 с.
5. Аскоченский А. Заключительное слово о врачебном действии алюминио-железистого глея (глина г.Тимофеева) во всех хронических и частию в острых болезнях. – Верхнеднепровск: тип. Н.Я.Губермана, 1889. – 279 с.
6. Аскоченский А. Прибавление к монографии об алюминио-железистом глее или глине г.Тимофеева. – Верхнеднепровск, 1887. – 134 с.
7. Аскоченский А.И. Алюминио-железистый глей (глина г.Тимофеева) irgilla Aluminio-perruginosa Tіmofeevi) как новое лекарство против застарелого ревматизма, хронических накожных сыпей и других болезней / 2-е изд. – Верхнеднепровск: тип. Н.Я.Губермана, 1888. – 136 с.
8. Бернадский М. Алюминио-железистый глей (Тимофеевский глей) как новое лечебное средство при застарелом ревматизме, туберкулезе легких и гортани… – К., 1910. – 143 с.
9. Бернадский М. Алюминио-железистый глей (Тимофеевский глей) как новое лечебное средство: Наблюдения доктора Аскоченского, дополненные собственными наблюдениями доктором М.Бернадским. – К., 1910. – 143 с.
10. Біла глина: Від Арістотеля до сьогодні // Урядовий кур’єр. – 1994. – №75. – 17 травня. – с.8.

11. Біла, голуба, червона… // Зоря Полтавщини. – Полтава, 2003. – №199-200. – 19 грудня. – С.11.
12. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. – К.: Наукова думка, 1990. – 230 с.
13. Болюсотерапія // Полтавська думка-2000. – Полтава, 2003. – №49. – 5-11 грудня. – С.12.
14. В лечении поможет глина // Доктор Нострадамус. – 1999. – №9. – С.4.
15. Використання глини у знахарстві та магії // Пошивайло І. Феноменологія гончарства: Семіотико-етнологічні аспекти. – Опішне: Українське Народознавство, 2000. – С.110-115.
16. Вказівки з глинолікування // Добродій. – 2002. – №12. – 22 березня. – С.12.
17. Власенко І. А глину пробували? // Урядовий кур’єр. – 1995. – №123-124. – 17 серпня. – С.16.
18. Глина – феномен // Добродій. – 2002. – №11. – 15 березня. – С.6-7, 11.
19. Глина // Добродій. – 2002. – №8. – 22 лютого. – С.11.
20. Глина і людський організм // Хрещатик. – 1995. – 23 грудня. – С.6.
21. Глиняний посуд у народній медицині // Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. – К.: Молодь, 1993. – 408 с.: іл.
22. Гольблат М.Л. Влияние глиняных воротников на характер воспалительной реакции // Известия Государственного Центрального НИИ физических методов лечения. – Севастополь, 1935. – Кн.2. – С.191-197.
23. Гончаренко Я. Биокерамические материалы для медицинских целей // Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник. За роки 1996-1999. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Кн.4. – С.262-269.
24. Гончаренко Я.Н., Скородумова О.Б, Пушкарь Д.С., Семченко Г.Д. Получение кремнеземистых заполнителей для стоматологических композиционных материалов // Огнеупоры и техническая керамика. – 2001. – №9. – С.21-24.
25. Гончаренко Я.Н., Скородумова О.Б, Семченко Г.Д. Влияние Li, Ca, Mg, Zr, Al – содержащих добавок на оптические свойства кремнеземистого наполнителя композиционных стоматологических материалов // Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІвогнетривів ім. А.С.Бережного». – Харків: Каравелла, 2001. – С.191-196.
26. Гончаренко Я.Н., Скородумова О.Б, Семченко Г.Д. Высокодисперсные кремнеземистые порошки для стоматологических масс: Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности». – Харьков: Каравелла, 2001. – С.39-40.
27. Гончаренко Я.Н., Скородумова О.Б, Семченко Г.Д. Композиційні матеріали для відновлювальної стоматології: Тези доповідей 2 Міжнародної науково-технічної конференції «Композиційні матеріали». – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – С.70.
28. Гордієнко Г. Ця цілителька глина // Київська правда. – 1994. – 2 червня. – С.8.
29. Гугля В., Гугля О. Гончарна піч // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. – К., 1997. – Вип.6. – С.86-91.
30. Дело – глина… // Независимость. – 1998. – №310-311. – 21 октября. – С.8.
31. Допомогла глина // Добродій. – 2002. – №4. – 25 січня. – С.11.
32. Дубок В.А., Шевченко А.В., Атаманенко О.Н., Шевченко Е.А., Шинкарук А.В. Регулирование физических свойств биокерамик как основа направленного управления их биоактивностью // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Тематичний збірник наукових праць «Фізико-хімічні проблеми керамічного матеріалознавства». – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – №19. – С.3-13.
33. Исаев Ю.А. Лечение микроэлементами, металлами и минералами. – К.: Здоров’я, 1992. – 116 с.
34. Івашків Надія. Диво-глина // Порадниця. – Київ, 2003. – №5. – 30 січня. – С.2.
35. Йотов І.Н. Цілюща глина і її лікувальні властивості /Пер. з болг. – К.: Глобус, 1991. – 32 с.
36. Коляда Ю. Зобу – глина, якщо лікувати щитовидку тютюном, горіхами та іншими народними засобами // Україна молода. – 2001. – 15 травня. – С.12.
37. Корж А., Грунтовский Г и др. Корундовая керамика в хирургии позвоночника. – Харьков: Хирургия, 1985. – Вып.3. – С.15.
38. Корж А., Грунтовский Г., Корж Н.А, Мыхайлин В.Т. Керамопластика в ортопедии и травмотологии. – Львов: Світ, 1992. – 111 с.
39. Кудряшова Н. Займи здоровья у глины // Доктор Нострадамус. – 1998. – №10. – С.5.
40. Кузнецова Л. Спрячь болезнь в «глэчик» // Доктор Нострадамус. – 2001. – №8. – С.3.
41. Лехан А.С. Исследование физико-химических и реологических свойств аминоглин с целью их применения в дерматологии: Автореферат диссертации кандидата фармацевтических наук. – Харьков, 1971. – 19 с.
42. Лехан А.С., Сало Д.П. Изучение возможностей применения аминобентонитов с гидрофильными свойствами в фармацевтической практике // Тезисы докладов юбилейной научно-практической конференции фармацевтов Харьковщины. – Харьков, 1967. – С.25.
43. Лечение лимоном, чесноком, глиной: Настольный лечебник. – Харьков: Единорог, 1999. – 63 с.
44. Маркелов О. Лікування глиною // Медична газета Полтавщини. – Полтава, 2003. – №5. – 11 лютого. – С.6.
45. Мартиненко В., Корж М., Криворучко П., Дергапуцька Л., П’яних Н., Шевченко С., Грунтовський Г. Окис алюмінію – від фарфору і дорогоцінного каміння до ендопротезів для реконструктивно-відновної хірургії кісткових тканин людини // Українське Гончарство: Національний культорологічний щорічник. За роки 1996-1999. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Кн.4. – С.257-261.
46. Назаревич Р. Біла цілителька – глина // Будьмо здорові. – 1997. – №3. – С.24.
47. Назаревич Р. Внутрішнє застосування глини // Будьмо здорові. – 1997. – №6. – С.21.
48. Назаревич Р. Що може глина? // Будьмо здорові. – 1997. – №2. – С.28-29.
49. Новікова Надія. Помітити і не відвернутися: Біла глина (каолін) – у народній медицині // Зоря Полтавщини. – 2002. – №151-152. – 27 вересня. – С.11.
50. Олофінський К. Мистецтво, народжене вогнем // Дошкільне виховання. – 1996. – №2. – С.17.
51. Очистка и лечение уриной, глиной, мумие, медом, керосином, травами /Сост.: Е.П.Шевчук. – Д.: ГВВ АПДКТ, 2001. – 64 с.
52. Погодіна Л. Зелена глина – чудовий лікар // Академія здоров’я. – 1997. – №3. – С.12.
53. Пругло Світлана. Будемо лікуватися рідною землицею // Голос Зіньківщини. – Зіньків, 2005. – №15. – 23 лютого. – С.4; №19. – 10 березня. – С.4.
54. Романютін А.А. Цілюща глина // Зоря Полтавщини. – 2001. – №40. – 21 березня. – С.5.
55. Сало Д.П. Ионообменная способность глинистых минералов и использование ее для получения глин с заданными свойствами // Тезисы докладов Симпозиума Всесоюзного научного фармацевтического общества «Синтез и анализ лекарственных веществ». – Львов, 1966. – С.293-294.
56. Сало Д.П., Гриценко Е.Н, Вишневская С.И, Подлесная Т.В. Натриевые формы отечественных бентонитов и их физико-химические свойства // Труды Харьковского фармацевтического института. – Харьков, 1962. – Вып.2. – С.11-12.
57. Сало Д.П., Круглицький М.М., Третинник В.Ю. Іонообмінна здатність глинистих мінералів і використання її для одержання глин із заданими властивостями // Фармацевтический журнал. – 1967. – №6. – С.31-37.
58. Самойлович В. Лікування глиною // Будьмо здорові. – 2002. – №10. – С.22.
59. Секрети молодості й здоров’я в … зеленій глині // Учитель. – 1998. – №7-8. – С.73-77.
60. Синя глина з Михальчі / Упорядник Л.Левіна. – Старожинець: Птах, 1999. – 32 с.
61. Скородумова О.Б., Семченко Г.Д., Гончаренко Я.Н. Вплив параметрів проведення золь-гель процесу на властивості кремнеземистого наповнювача стоматологічних пластмас: Тези доповідей XV Української конференції з неорганічної хімії за міжнародною участю. – К.: Київський університет, 2001. – С.256.
62. Толина В. Тарелка бьется – болезнь вернется? // Доктор Нострадамус. – 2001. – №5. – С.4.
63. Хотите быть красивой? Приготовьте маску из… серо-зеленой глины // Гіппократ Digest. – 1997. – №5. – С.19.
64. Цілющі секрети глини // Зоря Полтавщини. – 1999. – №12 . – 23 січня. – С.5.
65. Широкобоков В.П. Адсорбция гелем бентонита некоторых белков вирусного и невирусного происхождения // Этиология, эпидемиология и клиника инфекционных болезней. – К., 1967. – С.110-111.
66. Шкляревский А.С. О лечении аргиллитами или сложными глинами: Доклад обществу киевских врачей в заседании 21 апреля 1890 г. – К., 1890. – 59 с.
67. Ще раз про зелену глину – цей ефективний лікувальний засіб // Гіппократ Digest. – 1998. – №9. – С.4-5.
68. Яньшин Г. Зелена глина – здоров’я і врода // Будьмо здорові. – 1998. – №1. – С.26.
69. Яньшин Г. Чому зелена глина корисна саме при зобі? // Гіппократ Digest. – 1998. – №10. – С.4, 14.

Андрушенко О.О.,
Карунна О.В.,
провідні бібліотекарі
Гончарської Книгозбірні України

Замовити екскурсію