Інтер’єр Гончарської Книгозбірні України. Опішне, Полтавщина. 2010. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Виставка книг та публікацій «Фантастичний світ Марії Примаченко (Приймаченко)» у Гончарській Книгозбірні України. Опішне, Полтавщина. 2009. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Фонди Гончарської Книгозбірні України. Опішне, Полтавщина. 2010. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Читальний зал Гончарської Книгозбірні України – місце проведення наукових семінарів та конференцій. Опішне, Полтавщина. 2009. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

   Гончарська Книгозбірня України – республіканська спеціалізована бібліотека з проблем українського та світового гончарства є структурним підрозділом Національного музею заповідника українського гончарства в Опішному.
На сьогодні Гончарська Книгозбірня України має найбільшу в Україні збірку літератури з проблем українського та світового гончарства. Її фонди наближаються до 100 тисяч одиниць зберігання. Щорічно вони поповнюються на 1-1,5 тисячі примірників. Література купується, дарується авторами, науковими установами, надходить через книгообмін, у тому числі, міжнародний. Комплектується періодичними «гончарськими» виданнями Росії, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Італії, Греції, Австралії.
   Багата колекція літератури з історії, археології, мистецтва, традиційних ремесел та промислів, музеєзнавства.
   Представлено в Книгозбірні також твори з питань філософії, релігії, літературознавства, публіцистики, твори класиків української і світової літератури, мемуарні видання. Понад 1000 томів довідкової літератури зібрано у фондах Книгозбірні: різні довідники, колекція українських, російських та іноземних словників; частина літератури – іноземними мовами.
   Історичну та наукову цінність мають серійні видання другої половини ХІХ – початку ХХ століття, серед яких: «Живая старина», «Киевская старина», «Университетские известия», «Голос минувшого», «Записки Императорской Академии наук», «Известия Императорской Археологической комиссии», «Археологический сборник», «Археологические известия и заметки», «Известия Императорского Русского географического общества», «Известия Общества преподавателей графических искусств», «Етнографічний збірник», «Этнографическое обозрение», «Літературно-науковий вісник», «Хроніка наукового товариства імені Тараса Шевченка», «Україна» та багато інших.
   До фондів періодичних видань щорічно надходять газети і журнали, більша частина яких є спеціалізованими. Значний інтерес для фахівців становлять зарубіжні журнали: «Стекло и керамика», «Огнеупоры и техническая керамика» (Російська Федерація); «Ceramic Arts & Crafts», «Ceramics Monthly» (США); «Ceramic Review», «Studio Pottery», «CPA News» (Великобританія); «Ceramique et du verre», «La Céraramique Moderne», (Франція); «Faenza» (Італія); «Keramik Magazin» (Німеччина); «Keramika», «Keramiek», «Newsletter Deparment of Pottery Technology», «Newsletter Westcountru Potters Association» (Нідерланди); «Pottery in Australia» (Австралія); «Butlletí Informatiu de Cerámica», «Cerâmica» (Іспанія); «Cerâmicas» (Португалія); «Kerameiki techni» (Греція) та інші.
   Збагатили фонди Книгозбірні надходження видань зарубіжної україніки з різних кінців світу. Серед них – твори Докії Гуменної, Олега Ольжича, Івана Багряного, Марії Дейко, Юрія Клена, Наталії Полонської-Василенко, п’ятитомна англомовна «Encyclopedia of Ukraine», подарована донькою Гната Хоткевича – п.Ганною Хоткевич (Франція), та багато інших.
   Гордістю Книгозбірні є особисті  бібліотечки унікальних книг відомих керамологів, народних майстрів-гончарів, художників-керамістів – Юрія Лащука, Василя Гудака, Олександра Тищенка, Лідії Орел, Олеся Пошивайла, Петра  Ротача, Олександри Селюченко, Трохима Демченка, Володимира Онищенка, Катерини Матейко, Леоніда Сморжа, Лідії Трегубової та багатьох інших.
   Книгозбірня активно популяризує літературу з українського гончарства, має дружні зв’язки з багатьма країнами; надсилає за кордон видання видавництва «Українське Народознавство» й інших, а натомість одержує літературу про гончарське ремесло.
Книгозбірню відвідують науковці, викладачі навчальних закладів, художники-керамісти, народні майстри-гончарі, студенти, учні. Співробітники Книгозбірні займаються науково-дослідницькою роботою.
   Одним з найважливіших завдань Книгозбірні є підготовка до видання фундаментального бібліографічного покажчика «Гончарство України ХVІІІ–ХХ століть». Починаючи з 2000 року, видається Національний науковий щорічник «Бібліографія українського гончарства». На даний час вийшло 7 випусків.
   Книга завжди була рушієм наукового і культурного розвитку людини, безцінним багатством людського розуму. Забезпечуючи збереження й активне використання знань, накопичених у процесі вивчення одного з найдавніших ремесел людства, Гончарська Книгозбірня України постає науково-дослідним та інформаційним центром з проблем українського і світового гончарства, сприяє зростанню інтелектуального і морального потенціалу суспільства.

 

вкл. Понеділок, 29 лютого 2016, 11:32.

 

Нещодавно фонди Гончарської книгозбірні України поповнилися новими книгами, які люб’язно подарував Антон Євдокимович Гриб з Тернополя – дослідник творчості народних майстрів Тернопільщини, автор низки статей в «Енциклопедії сучасної України», Тернопільському енциклопедичному словнику, навчальних посібників «Золоті плетінки» (Тернопіль, 1994), «Соломоплетіння» (Тернопіль, 2005), поетичних збірок, низки оповідань і роману «Ляда» (Тернопіль, 2009), учасник багатьох художніх виставок, доцент кафедри образотворчого мистецтва Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, заслужений майстер народної творчості України (1988), член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1990), лауреат Премії імені Ярослави Музики (2008).

вкл. П'ятниця, 22 січня 2016, 12:35.

вкл. Понеділок, 21 грудня 2015, 16:23.

 

 

   У видавництві «Українське Народознавство» (Опішне, Полтавщина) побачила світ монографія «Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій» керамолога, археолога, музеолога Анатолія Гейка. Учений – кандидат історичних наук (2009), член Ученої ради Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2010), член Національної експертної керамологічної ради щорічних Національних конкурсів публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе» (з 2008).

вкл. Понеділок, 21 грудня 2015, 14:46.

 

 

 

Енциклопедія Сучасної України.– К.:
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т.1
5: Кот.-Куз. – 712с.

вкл. Середа, 03 червня 2015, 13:03.

 

 

«Енциклопедія Сучасної України» – перше багатотомне видання про Україну в усіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, сферах діяльності, поняттях, особах, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У енциклопедії переважають сучасні матеріали. Особливу увагу звернено на явища, процеси, характерні для доби державної незалежності України.

вкл. Вівторок, 02 червня 2015, 10:55.

 

   Побачила світ нова книга – перший том двотомника «Енциклопедія мистецтва Полтавщини». Автор видання – Віталій Ханко, член Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Асоціації українських мистців, Міжнародної асоціації критиків мистецтва в Парижі, заслужений працівник культури України. Автор близько 700 публікацій у періодичних виданнях, збірниках, енциклопедіях, у тому числі довідкових праць: «Словник мистців Полтавщини», «Миргородський мистецький словник (кінець ХVІІІ – початок ХХІ сторіччя): Персоналії», «Мистецтвознавча думка на Полтавщині».

вкл. Вівторок, 05 травня 2015, 08:30.

15 квітня 2015 року в Мистецькому Арсеналі (Київ) відбулося друге вручення Премії імені Бориса Возницького «За вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи України». Ініціаторами її заснування стали Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал», Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького та Благодійний фонд «Мистецький Арсенал». Нагорода має на меті відзначити виняткові досягнення професіоналів музейної галузі й вручається раз на два роки. Першим лауреатом цієї престижної премії став Олесь Пошивайло –засновник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

вкл. Вівторок, 14 квітня 2015, 11:13.

   

 

   Писанка – символ України. Вона не тільки витвір народного мистецтва, а, насамперед, сакральна річ. Основні символи на писанках виникли й сформувалися ще в часи існування найдавніших землеробських суспільств. Орнаменти, зображені на них, мають глибоке історичне підґрунтя. Вони не тільки чарують своєю вишуканістю, мініатюрністю, гармонією колориту, а й закодовано відображають давній світогляд, єднають з традиціями минулого

вкл. Вівторок, 07 квітня 2015, 08:42.

  

вкл. Понеділок, 06 квітня 2015, 08:25.

У видавництві «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному готується до друку видання:

Гейко Анатолій.Крем’яхи як джерело наукових реконструкцій.
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 320 с. –
(Українські керамологічні студії, вип.12).

Анатолій Гейко вже відомий науковій громадськості як автор книг «Гончарство населення Скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя» (2011), «Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї» (2013) та численних статей керамологічної й археологічної проблематики.

free counters