Інтер’єр Гончарської Книгозбірні України. Опішне, Полтавщина. 2010. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Виставка книг та публікацій «Фантастичний світ Марії Примаченко (Приймаченко)» у Гончарській Книгозбірні України. Опішне, Полтавщина. 2009. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Фонди Гончарської Книгозбірні України. Опішне, Полтавщина. 2010. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному Читальний зал Гончарської Книгозбірні України – місце проведення наукових семінарів та конференцій. Опішне, Полтавщина. 2009. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

   Гончарська Книгозбірня України – республіканська спеціалізована бібліотека з проблем українського та світового гончарства є структурним підрозділом Національного музею заповідника українського гончарства в Опішному.
На сьогодні Гончарська Книгозбірня України має найбільшу в Україні збірку літератури з проблем українського та світового гончарства. Її фонди наближаються до 100 тисяч одиниць зберігання. Щорічно вони поповнюються на 1-1,5 тисячі примірників. Література купується, дарується авторами, науковими установами, надходить через книгообмін, у тому числі, міжнародний. Комплектується періодичними «гончарськими» виданнями Росії, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Італії, Греції, Австралії.
   Багата колекція літератури з історії, археології, мистецтва, традиційних ремесел та промислів, музеєзнавства.
   Представлено в Книгозбірні також твори з питань філософії, релігії, літературознавства, публіцистики, твори класиків української і світової літератури, мемуарні видання. Понад 1000 томів довідкової літератури зібрано у фондах Книгозбірні: різні довідники, колекція українських, російських та іноземних словників; частина літератури – іноземними мовами.
   Історичну та наукову цінність мають серійні видання другої половини ХІХ – початку ХХ століття, серед яких: «Живая старина», «Киевская старина», «Университетские известия», «Голос минувшого», «Записки Императорской Академии наук», «Известия Императорской Археологической комиссии», «Археологический сборник», «Археологические известия и заметки», «Известия Императорского Русского географического общества», «Известия Общества преподавателей графических искусств», «Етнографічний збірник», «Этнографическое обозрение», «Літературно-науковий вісник», «Хроніка наукового товариства імені Тараса Шевченка», «Україна» та багато інших.
   До фондів періодичних видань щорічно надходять газети і журнали, більша частина яких є спеціалізованими. Значний інтерес для фахівців становлять зарубіжні журнали: «Стекло и керамика», «Огнеупоры и техническая керамика» (Російська Федерація); «Ceramic Arts & Crafts», «Ceramics Monthly» (США); «Ceramic Review», «Studio Pottery», «CPA News» (Великобританія); «Ceramique et du verre», «La Céraramique Moderne», (Франція); «Faenza» (Італія); «Keramik Magazin» (Німеччина); «Keramika», «Keramiek», «Newsletter Deparment of Pottery Technology», «Newsletter Westcountru Potters Association» (Нідерланди); «Pottery in Australia» (Австралія); «Butlletí Informatiu de Cerámica», «Cerâmica» (Іспанія); «Cerâmicas» (Португалія); «Kerameiki techni» (Греція) та інші.
   Збагатили фонди Книгозбірні надходження видань зарубіжної україніки з різних кінців світу. Серед них – твори Докії Гуменної, Олега Ольжича, Івана Багряного, Марії Дейко, Юрія Клена, Наталії Полонської-Василенко, п’ятитомна англомовна «Encyclopedia of Ukraine», подарована донькою Гната Хоткевича – п.Ганною Хоткевич (Франція), та багато інших.
   Гордістю Книгозбірні є особисті  бібліотечки унікальних книг відомих керамологів, народних майстрів-гончарів, художників-керамістів – Юрія Лащука, Василя Гудака, Олександра Тищенка, Лідії Орел, Олеся Пошивайла, Петра  Ротача, Олександри Селюченко, Трохима Демченка, Володимира Онищенка, Катерини Матейко, Леоніда Сморжа, Лідії Трегубової та багатьох інших.
   Книгозбірня активно популяризує літературу з українського гончарства, має дружні зв’язки з багатьма країнами; надсилає за кордон видання видавництва «Українське Народознавство» й інших, а натомість одержує літературу про гончарське ремесло.
Книгозбірню відвідують науковці, викладачі навчальних закладів, художники-керамісти, народні майстри-гончарі, студенти, учні. Співробітники Книгозбірні займаються науково-дослідницькою роботою.
   Одним з найважливіших завдань Книгозбірні є підготовка до видання фундаментального бібліографічного покажчика «Гончарство України ХVІІІ–ХХ століть». Починаючи з 2000 року, видається Національний науковий щорічник «Бібліографія українського гончарства». На даний час вийшло 7 випусків.
   Книга завжди була рушієм наукового і культурного розвитку людини, безцінним багатством людського розуму. Забезпечуючи збереження й активне використання знань, накопичених у процесі вивчення одного з найдавніших ремесел людства, Гончарська Книгозбірня України постає науково-дослідним та інформаційним центром з проблем українського і світового гончарства, сприяє зростанню інтелектуального і морального потенціалу суспільства.

 

вкл. Вівторок, 31 березня 2015, 11:40.

 

 

 

    До 201 річниці від дня народження Тараса Шевченка, геніального поета, письменника, громадського діяча, мистця й мислителя, Гончарська книгозбірня України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному організувала виставку книг «Учітесь, читайте і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».

вкл. Вівторок, 31 березня 2015, 11:38.

 

 

 

Гончарська книгозбірня України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному підготувала виставку публікацій до 105 річниці від дня народження Гаврила і Явдохи Пошивайлів – славетного подружжя корифеїв українського гончарства.

вкл. Понеділок, 23 березня 2015, 10:38.

 

 

 

У видавництві «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства готується до друку таке видання:

Троцька Валентина. Гончарство Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ століть в історичних дослідженнях.– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – с. – (Українські керамологічні студії, вип.13).

вкл. Понеділок, 23 березня 2015, 10:32.

 

 

 

Видавництво «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства готує до друку нове видання:

Овчаренко Людмила. Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні.– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 1280 с.: іл.

вкл. Середа, 02 квітня 2014, 10:00.

   

    9 березня 2014 року виповнилося 200 років від дня народження українського поета, письменника, художника й громадського діяча Тараса Шевченка.

   З нагоди ювілею Великого Кобзаря Гончарська книгозбірня України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному експонує книжкову виставку «Мичуємо тебе, Тарасе, крізь століття», на якій представлено книги про життєвий і творчий шлях видатного земляка. Особливе зацікавлення викликають видання, які висвітлюють вплив Тараса Шевченка на розвиток української культури, ознайомлюють з маловідомими сторінками життя й діяльності Великого Кобзаря, його духовними цінностями й світоглядними орієнтирами.

вкл. Понеділок, 23 грудня 2013, 09:37.

вкл. Вівторок, 17 липня 2012, 15:26.

   Ексклюзивним гостем ІІІ-го Інтерсимпозіуму кераміки в Опішному «2012: 12х12» став Хауме Колль Конеза – директор Національного музею кераміки і декоративного мистецтва «Gonzales Marti», президент Асоціації керамології Іспанії, секретар секції мистецтва й дизайну Іспанського товариства скла і кераміки, доктор філософії.
Науковець відвідав Гончарську книгозбірню України і передав у дарунок видання на керамологічну тематику.
Співробітники Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному виносять щиру дяку пану Конезі та колективу музею «Gonzales Marti» за співпрацю у питанні обміну літературою керамологічного змісту.


Нові надходження Гончарської книгозбірні України. Опішне. 29.06.2012. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному.
Фото Тараса Пошивайла

вкл. Четвер, 18 серпня 2011, 13:00.

      

З 27 червня до 3 липня 2011 року, на базі Національного музею-заповідника українського гончарства, проходив ІІІ Тиждень Національного Гончарного Здвиження в Опішному «Здвиг-2011». Учасниками заходу стали мистці, науковці з різних куточків України, а також країн близького й далекого зарубіжжя. Гості «Здвигу» мали нагоду відвідати Гончарську Книгозбірню й ознайомитися з літературою, присвяченою проблемам українського та світового гончарства. Вони виявили бажання долучитися до формування фондів унікального бібліотечного закладу й люб’язно подарували Книгозбірні близько 50 книг мистецького спрямування.

вкл. Вівторок, 09 серпня 2011, 10:52.

     

вкл. П'ятниця, 25 березня 2011, 22:08.

Заслужені майстри народної творчості України Валерій Семенович та Надія Юхимівна Протор’єви. З журналу: Україна. –1979. – №31. – С.4 обкладинки.

    У березні виповнилося б 85 років від дня народження української мисткині, заслуженого майстра народної творчості України Надії Протор’євої.
Стати художником Надія мріяла ще з дитинства, тонко відчувала красу. В 1945 році вона вступила до Київського училища прикладного мистецтва (на відділ кераміки). Там і зустрілася з Валерієм Протор’євим, який, демобілізувавшись з армії, теж прагнув здобути художню освіту. Відтоді Протор’єви йшли по життєвому шляху пліч-о-пліч.
     Після закінчення навчання працювали на Васильківському майоліковому заводі. Їм виділили невеличкий куточок, так звану творчу лабораторію. І вже через два роки молоді мистці подали на художню раду перші досконалі твори. За своє життя Протор’єви створили багато майолікових творів: скульптури малих форм, сувенірні та подарункові набори. Їхні гончарні вироби впродовж кількох десятиліть гідно репрезентували художньо довершену, новаторську васильківську кераміку.

вкл. Понеділок, 28 лютого 2011, 21:20.

1. Андрушенко О. Універсальний лікувальний засіб // Голос Зіньківщини. – 1998. – №70. – 2 вересня. – С.3.
2. Андрушенко О. Універсальний лікувальний засіб // Полтавська думка. – 1998. – №44. – 30 жовтня. – С.8.
3. Андрушенко Оксана. Глина – природний бальзам // Зоря Полтавщини. – Полтава, 2003. – №28-29. – 21 лютого. – С.11.
4. Аскоченский А. Алюминио-железистый глей (Тимофеевская глина) как новое лекарство против застарелого ревматизма, хронических накожных сыпей и других болезней. – Верхнеднепровск, 1886. – 134 с.
5. Аскоченский А. Заключительное слово о врачебном действии алюминио-железистого глея (глина г.Тимофеева) во всех хронических и частию в острых болезнях. – Верхнеднепровск: тип. Н.Я.Губермана, 1889. – 279 с.
6. Аскоченский А. Прибавление к монографии об алюминио-железистом глее или глине г.Тимофеева. – Верхнеднепровск, 1887. – 134 с.
7. Аскоченский А.И. Алюминио-железистый глей (глина г.Тимофеева) irgilla Aluminio-perruginosa Tіmofeevi) как новое лекарство против застарелого ревматизма, хронических накожных сыпей и других болезней / 2-е изд. – Верхнеднепровск: тип. Н.Я.Губермана, 1888. – 136 с.
8. Бернадский М. Алюминио-железистый глей (Тимофеевский глей) как новое лечебное средство при застарелом ревматизме, туберкулезе легких и гортани… – К., 1910. – 143 с.
9. Бернадский М. Алюминио-железистый глей (Тимофеевский глей) как новое лечебное средство: Наблюдения доктора Аскоченского, дополненные собственными наблюдениями доктором М.Бернадским. – К., 1910. – 143 с.
10. Біла глина: Від Арістотеля до сьогодні // Урядовий кур’єр. – 1994. – №75. – 17 травня. – с.8.

free counters