вкл. 15 травня 2017.

Видавництво «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному – єдине в Україні етнологічне видавництво, що спеціалізується на публікації керамологічних досліджень.
У рамках одного з довготривалих видавничих проектів – академічної серії «Українські керамологічні студії» – цьогоріч підготовлено до друку монографію «Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини» керамолога, етнолога, старшого наукового співробітника Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Олега Белька.
Дослідження проливає наукове світло на аспекти впливу Полтавського губернського земства на гончарний промисел Полтавщини впродовж 1876–1919 років. У монографії охарактеризовано засоби впливу земства на поліпшення технічного й технологічного процесів, художньої досконалості виробів, подано аналіз основних напрямів діяльності земства з підтримки промислу. На основі опрацьованих джерел і літератури авторові вдалося з’ясувати роль і місце земських гончарних навчальних закладів у вирішенні актуальних проблем регіонального гончарного виробництва.
Книга Олега Белька вихоплює з жорен часу вагому частину історії розвитку гончарства в Полтавщині. Презентація видання відбудеться 25 травня 2017 року в Опішному, у рамках Національного наукового реставраційно-керамологічного симпозіуму «Актуальні проблеми збереження гончарної спадщини України (консервація, реставрація, експонування)».