вкл. 12 вересня 2017.

20-22 вересня 2017 року проходитимуть пленарні засідання Національного науково-філософського керамологічного симпозіуму «Естетика буття. Діалоги епох і культур» (до 90-річчя від дня народження філософа й керамолога, доктора філософських наук, професора Леоніда Сморжа).

Мета Симпозіуму: розвиток науки про чуттєве пізнання світу; вивчення природи естетичної свідомості; актуалізація філософських студій мистецтва; обговорення сучасних проблем філософії, естетики й керамології; з’ясування внеску Леоніда Сморжа в розвиток української естетики й філософії загалом, української керамології, колекціонерства, популяризацію народного мистецтва. Цей керамологічний захід збере провідних українських філософів, керамологів, культурологів, мистецтвознавців, істориків, археологів, етнологів, краєзнавців, музеологів, колекціонерів, мистців, академічні наукові установи, вищі навчальні заклади, музеї, громадські організації, творчі спілки.У ході Симпозіуму будуть обговорюватися найбільш актуальні проблеми: історичний розвиток естетичних знань // естетична думка України // категорії естетики, естетичної свідомості // естетичні аспекти історії мистецтва // історичний розвиток художніх уявлень // закономірності чуттєвого пізнання й художньої творчості // суспільні й трансперсональні функції мистецтва // сучасні художні течії // сучасна специфіка естетичного освоєння світу // школи в українській естетиці // особливості відображення дійсності засобами мистецтва // естетика й екологія // естетичне і художня творчість // естетика довкілля людини та способи її формування // дизайн як вид естетичної творчості // технічна естетика // аксіологічні проблеми естетики // синтез мистецтв // естетичні проблеми художньої критики // соціологія мистецтва // філософські аспекти українського поетичного кіно // народне, масове й елітарне мистецтво // естетичне виховання і його проблеми // естетика й мистецтво в культурних і цивілізаційних процесах // філософські аспекти мистецького спротиву // художній талант і свобода // духовне життя особистості // роль визначних постатей мистців, діячів науки й культури в процесі формування національної свідомості та національної ідентичності // філософія моди // проблеми творчої особистості у філософських і керамологічних працях Леоніда Сморжа // мистецтво кераміки як засіб гармонізації духовного світу людини // гончарство як унікальне поліінформативне джерело про закономірності розвитку духовної й матеріальної культури // художньо-естетичні аспекти вивчення глиняних виробів різних історичних епох // роль музеїв у формуванні естетичних смаків різних рівнів // естетика в гончарстві, кераміці // гончарство як форма гармонізації людини з природою // гончар як творець духовних цінностей // приватні й державні колекції кераміки: філософія колекціонерства // філософія гончарської дороги // історія формування приватної колекції Леоніда Сморжа (кераміка, живопис, іконопис, писанки, вишивки) // роль Леоніда Сморжа в розвитку української естетики й керамології Симпозіум відбудеться за адресою: Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2, Опішне, Полтавщина 

comments powered by HyperComments