Доведи своїм мистецьким твором, що Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!

Оксана Ликова, куратор ІІ Національного мистецького конкурсу «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!»:(066)9098749

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ІІ Національний мистецький конкурс «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!» (далі в тексті – Мистецький Конкурс) – мистецька акція національного масштабу в галузі української культури і мистецтва.
1.2. Мистецький Конкурс проводиться в рамках ІV Тижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному «Здвиг-2012».
1.3. Організатори Мистецького Конкурсу: Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національна академія наук України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Українське керамічне товариство, Український фонд культури, Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».
1.4. Метою Мистецького Конкурсу є популяризація діяльності Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.
1.5. Основними завданнями Мистецького Конкурсу є:

 • розкриття теми Національного музею гончарства різними мистецькими засобами;
 • популяризація фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
 • розвиток туристичних маршрутів з включенням до них відвідування Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
 • організація пізнавального дозвілля й відпочинку громадян України та інших держав на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
 • формування колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

1.6. Місце проведення Мистецького Конкурсу:

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
(вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел. +3 (05353)
42415, 42416, 42417; факс +3 (05353) 42416; e-mail: opishne_museum@poltava. ukrtel.net).

1.7. Час проведення Мистецького Конкурсу: 1 січня – 30 жовтня 2012 року.

Конкурс проводиться в три етапи:

1-й етап – подання творів на Мистецький Конкурс (01.01 – 01.05.2012);
2-й етап – підготовка творів до експонування й побудова експозиції (01–15.05.2012);
3-й етап – експонування творів (28.06 – 30.10.2012).

1.8. До участі в Мистецькому Конкурсі приймаються художні твори, що розкривають тему «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!», за такими номінаціями:

 • декоративно-ужиткове мистецтво (кераміка, скульптура, вишивка, різьблення, ткацтво, килимарство, витинанка, декоративний розпис, народний живопис тощо);
 • образотворче мистецтво (графіка, живопис, скульптура, рекламний плакат тощо);
 • літературна творчість (вірш, ессе, етюд, оповідання, казка, повість, роман тощо);
 • візуальне мистецтво // мас-медійний простір (фотографія, макет головної сторінки сайту, інтернет-інформація, відеоролик, відеофільм, відеореклама).

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. До участі в Мистецькому Конкурсі запрошуються всі громадяни України та інших країн, у тому числі народні майстри, письменники, художники, фотографи, дизайнери, викладачі, учні та студенти навчальних закладів України (загальноосвітні школи, колегіуми, училища, коледжі, технікуми, інститути, університети, академії), web-дизайнери, рекламні агентства, засоби масової інформації, творчі спілки.
2.2. Мистецький Конкурс є відкритим для всіх бажаючих, незалежно від віку, статі, національності, фахової освіти тощо. У ньому можуть брати участь громадяни інших держав.
2.3. Бажаючі можуть брати участь у Мистецькому Конкурсі індивідуально або через організації, асоціації, спілки, товариства, галереї.
2.4. До участі в Мистецькому Конкурсі приймаються не більше 5 творів у кожній номінації.
2.5. Бажаючі взяти участь у Мистецькому Конкурсі подають Дирекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (далі в тексті – Дирекція) свої твори та заявку за поданою в додатку схемою до 01.05.2012 року. Заявки також приймаються в електронному вигляді.
2.6. Усі надіслані матеріали не повертаються, а передаються на постійне зберігання в Центр досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. При цьому мистцям слід окремо зазначити, яка інформація з надісланих ними на адресу Дирекції матеріалів не підлягає публічному розголошенню й опублікуванню в пресі, каталозі тощо. Факт подання матеріалів без окремого застереження щодо можливості їх публічного поширення розцінюється як згода автора на публічне розголошення відомостей персонального характеру.
2.7. Учасник Мистецького Конкурсу має надати Дирекції письмову згоду на обробку його персональних даних, у тому числі фото творів, їх використання в друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.
2.8. Заявки та інші матеріали, надіслані після 01.05.2012 року, не розглядаються й не повертаються.
2.9. Твори мають бути привезені особисто чи надіслані поштою на адресу Дирекції:

вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;
тел. +3 (05353) 42415, 42416; факс +3 (05353) 42416.

Твори приймаються Дирекцією щодня, окрім суботи та неділі, з 900 до 1600 год., у суботу й неділю – за домовленістю.
На твори, відправлені поштою й пошкоджені під час транспортування, складається відповідний дефектний акт, один примірник якого передається автору.
Учасникам слід звернути особливу увагу на значний ризик поштових відправлень і необхідність дуже ретельного пакування творів із зазначенням на пакунках «Обережно!», «Скло» тощо.
Твори рекомендується надсилати кур’єрською поштою або привозити особисто. Оплата транспортних, відрядних і поштових витрат – за кошти авторів.
2.10. Дирекція укладає з кожним Учасником Мистецького Конкурсу контракт, у якому передбачаються взаємні зобов’язання на період 28 червня – 30 жовтня 2012 року.

ІІІ. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ ТВОРІВ

3.1. Усі твори, незалежно від матеріалу, техніки й способів виконання, мають розкривати тему «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!».
3.2. До участі в Мистецькому Конкурсі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов’язкового зазначення ролі кожного зі співавторів.
3.3. Твір може висвітлювати:

 • діяльність Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному або одного з його структурних підрозділів;
 • враження від побаченого в Музеї-заповіднику;
 • розповідь про цікаві зустрічі в Музеї-заповіднику;
 • роль Музею-заповідника в розвитку національного мистецтва й культури тощо.

3.4. Твори декоративно-ужиткового мистецтва можуть бути виконані в довільній формі.
3.5. Твори образотворчого мистецтва можуть бути виконані в довільній формі.
3.6. Літературні твори мають відповідати таким вимогам:

 • до участі в Мистецькому Конкурсі приймаються різножанрові літературні твори, опубліковані в періодичних виданнях або рукописні;
 • написані державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського правопису;
 • вимоги до комп’ютерного набору: шрифт – Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали, друк на папері формату А-4 (1 примірник); обов’язкове подання в електронному вигляді (CD, DVD, електронна пошта);
 • кількість друкованого тексту – не обмежена.

3.7. Твори в номінації «Візуальне мистецтво // мас-медійний простір» повинні відповідати таким вимогам:

 • подаватися українською, російською, англійською мовами;
 • відеофільм, відеоролик, відеореклама приймаються у форматі mpeg з розподільною здатністю 640×480 на цифровому інформаційному носієві (CD, DVD);
 • фотографія – мінімальний розмір по короткій стороні – 30 см, максимальний розмір по довгій – 45 см з обов’язковим зазначенням «верх фото». Подання електронного варіанта фоторобіт обов’язкове. Без електронної копії, записаної на цифровий інформаційний носій (CD, DVD) у форматі jpg без стиснення, 300 dpi того ж розміру, що й відбиток, роботи не приймаються.

3.8. До участі в Мистецькому Конкурсі не допускаються твори, які не відображають тему «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!».
3.9. До кожного твору необхідно подати паспорт з такою інформацією: прізвище, ім’я автора, назва твору, техніка виготовлення, розміри, час виготовлення (зразок паспорта на конкурсний твір подано в додатку).

Увага! Без паспортів творів та анкети автора (авторів)
твори до участі в Мистецькому Конкурсі не приймаються!

3.10. Мистці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження їх під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь-яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Дирекції.
3.11. Дирекція відповідає за збереження поданих на Мистецький Конкурс творів.
Дирекція ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані учасникам не з її вини.
Дирекція також не несе відповідальності перед учасниками за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання учасниками кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права.
Власники надісланих на Мистецький Конкурс творів несуть повну відповідальність за їх автентичність і відсутність будь-яких фальсифікацій.

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ. НАГОРОДИ

4.1. Усі конкурсні твори оцінює Журі Національного мистецького конкурсу «Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!». До його складу входять провідні українські вчені-керамологи, мистецтвознавці, музеологи, художники, народні майстри. Персональний склад Журі формується й затверджується Дирекцією. Засідання Журі є закритим, рішення приймається відкритим голосуванням. Рішення є остаточним і не підлягає перегляду. Підсумки Мистецького Конкурсу оголошуються на церемонії офіційного оголошення й нагородження переможців 18 жовтня 2012 року.

 4.2. Журі оцінює в таких номінаціях:

Номінація
 «Декоративно-ужиткове мистецтво»


Перша премія
Друга премія
Третя премія

Номінація
«Образотворче мистецтво»


Перша премія
Друга премія
Третя премія

Номінація
 «Літературна творчість»

Перша премія
Друга премія
Третя премія

Номінація
«Візуальне мистецтво // мас-медійний простір»


Перша премія
Друга премія
Третя премія

Увага:
Грошова частина нагороди вручається мистцям особисто на церемонії урочистого оголошення й нагородження переможців! Виплата її після завершення церемонії неможлива, що пов’язано з окремою умовою спонсорів Мистецького Конкурсу!

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Дирекція Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному зобов’язується:

 • надати Учаснику Мистецького Конкурсу на період подання творів (1 січня – 1 травня 2012) можливість безкоштовно користуватися послугами Гончарської Книгозбірні України, Національного архіву українського гончарства;
 • організувати безкоштовний перегляд фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
 • популяризувати творчість Учасника в пресі, на радіо та телебаченні.

5.2. Твори, відзначені на Мистецькому Конкурсі Гран-прі, Першими, Другими і Третіми преміями, передаються авторами безкоштовно на постійне зберігання в Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Отримання авторами грошової винагороди за конкурсний твір розглядається як згода з умовами п.5.2, а також як згода на опублікування цих творів у відеопродукції та в друкованих виданнях музею-заповідника, розміщення на веб-сайті закладу.
5.3. Твори, які брали участь у Мистецькому Конкурсі, за винятком робіт, зазначених у п.5.2, можуть бути повернені авторам після 30 жовтня 2012 року винятково за їхні кошти. За згодою авторів, конкурсні твори можуть бути залишені для постійного зберігання в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному. Усі інші твори мають бути забрані авторами до 31 грудня 2012 року.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
на участь у Національному мистецькому конкурсі
«Національний музей гончарства – перлина України ХХІ сторіччя!»Прізвище, ім’я, по батькові:_______________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік):______________________________________________
Місце народження:______________________________________________________________
Стать:_________________________________________________________________________
Національність:_________________________________________________________________
Освіта (назва навчального закладу, факультету, відділу; рік закінчення навчання,
отриманий фах):________________________________________________________
Художня спеціалізація:___________________________________________________________
Головні напрямки творчих зацікавлень:_____________________________________________
Місця зберігання творів (місто, музей, галерея, колекція):_____________________________
Участь у виставках (місце, рік, винагороди): _________________________________________
Почесне звання, вчене звання, науковий ступінь, державні нагороди та відзнаки: ________
 Участь у симпозіумах кераміки (місце проведення, рік, отримані відзнаки): _____________
Місце роботи: _________________________________________________________________
 Службова адреса, телефон, факс, @: ______________________________________________
 Домашня адреса, телефон, факс, @: ______________________________________________
Особистий податковий ідентифікаційний номер: ____________________________________
Особистий підпис: ______________________________________________________________
Дата: _________________________________________________________________________

   До заявки бажано також додати більш детальну характеристику своєї творчості (оригінали або копії публікацій у пресі, відеофільми, друковану інформацію про участь у виставках, симпозіумах, отриманих нагородах тощо). Усі надіслані матеріали, у тому числі фото, не повертаються, а передаються на постійне зберігання в Національний архів українського гончарства. Необхідно також зазначити, яка інформація з надісланих Вами матеріалів не підлягає публічному розголошенню й опублікуванню в пресі, каталозі тощо

• Зразок паспорта на конкурсний твір •
Назва _________________________________
Автор _________________________________
Техніка ________________________________
Розмір ________________________________
Час виготовлення _______________________
Місце виготовлення ____________________
Реєстраційний номер заявки _____