Гефест – у грецькій міфології син Зевса, бог вогню, покровитель ковальського ремесла і найбільш вправний коваль. Афіна – богиня мистецтва й ремесел, зокрема гончарства. Гефест був братом Афіни, і в цій спорідненості богів виявляється історична спорідненість між ковальством і гончарством. Гончарі, як і ковалі, завжди прагнули заручитися підтримкою божеств, які володіли могутньою природною стихією – вогнем. У міфології народів світу глиняний посуд нерідко поставав уособленням вогняної стихії. За доби пізнього середньовіччя в Україні, внаслідок малочисельності, гончарі не завжди могли об´єднатися в самостійній професійній спілці. Тому в усіх відомих випадках гончарі приєднувалися винятково до ковалів. Навіть на цішках гончарних цехів траплялися зображення обценьок, молотка, лопати, глиняного виробу чи гончарного круга

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ІІ Національний ковальський фестиваль «ВакулаФЕСТ–XXI» (далі в тексті – Фестиваль) – загальнонаціональне свято ковальського мистецтва, данина історії й своєрідний акт відродження тисячолітньої традиції єднання ковалів і гончарів.
1.2. Фестиваль проводиться в рамках ІV Тижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному «ЗДВИГ-2012».
1.3. Метою Фестивалю є відродження тисячолітньої традиції співпраці ковалів і гончарів, створення високомистецьких художніх творів на тему гончарства, популяризація ковальства серед населення країни, зростання попиту на ковальські вироби та більш широке їх застосування в архітектурі, ландшафті, повсякденному побуті.
1.4. Основними завданнями Фестивалю є:

• популяризація ковальства і мистців-ковалів через демонстрування ковальської роботи; експонування ковальських творів на фестивальних виставках і в постійній експозиції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному; опублікування художнього каталогу;
• залучення до заняття ковальством молодих майстрів;
• створення ковальських творів, які славлять споріднене ремесло – гончарство;
• осмислення гончарної культури виражальними засобами ковальства;
• синтез двох традиційних для України різновидів декоративно-ужиткового мистецтва;
• взаємозбагачення образної й декоративної мови гончарства й ковальства;
• створення художніх творів, у яких поєднуються технології, декоративні елементи, конструктивні частини, створені представниками двох ремесел;
• творче спілкування ковалів, гончарів і художників-керамістів;
• проведення ковальських майстер-класів для всіх відвідувачів заходів ІV Тижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному.

1.5. Співорганізатори Фестивалю: Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Львівська національна академія мистецтв, Спілка майстрів ковальського мистецтва України, Національна спілка художників України, Львівська обласна громадська організація «Товариство Залізного Лева», Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна», Український фонд культури, Українське керамічне товариство.
1.6. Місце проведення Фестивалю: Мистецька галерея Центру розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (вул.Заливчого, 3, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел.+3 (05353) 42381, 42415, 42416, 42417).
1.7. Час проведення Фестивалю: 27 – 30 червня 2012 року.
1.8. У рамках Фестивалю проводяться виставки-конкурси у двох категоріях:

• домашніх кованих творів на тему гончарства (привезених ковалями – учасниками Фестивалю);
• демонстраційних робіт (створених безпосередньо на Фестивалі, на очах у численних глядачів).

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. До участі у Фестивалі запрошуються громадяни України та інших країн.
2.2. Фестиваль є відкритим для всіх бажаючих, незалежно від віку, статі, національності, фахової освіти тощо.
2.3. Ковалі можуть брати участь у Фестивалі індивідуально або через організації, асоціації, спілки, товариства тощо.
2.4. Учасники виготовляють твори в таких номінаціях:

• у категорії домашніх ковальських робіт на тему: «Лінія гончарства»;
• у категорії демонстраційних робіт на тему: «Гончарські рефлексії минулого».

2.5. Бажаючі взяти участь у Фестивалі подають Дирекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (далі в тексті – Дирекція) заявку за поданою в додатку схемою та власне фото для виготовлення посвідчення Учасника до 15 травня 2012 року. Заявки приймаються в електронному й паперовому вигляді.
2.6. Учасники можуть привозити з собою заготовки власних творів, створення яких буде завершено в Опішному під час Фестивалю.
2.7. Ковалі можуть влаштовувати виставки-продажі власних ковальських творів, привезених на Фестиваль.
2.8. Учасник Фестивалю має надати Дирекції, разом із заявкою, письмову згоду на обробку його персональних даних, у тому числі фото творів, їх використання в друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Дирекція гарантує захист наданих Учасником персональних даних від передачі їх третім особам, за винятком випадків їх публічної доступності через друковані й електронні видання, веб-сайти, відеосюжети тощо. Без отримання такої згоди участь у Фестивалі неможлива!
2.9. Дирекція укладає з кожним Учасником Фестивалю контракт, у якому передбачаються взаємні зобов’язання на період 27–30 червня 2012 року.
2.10. Учасники Фестивалю також візьмуть участь у заходах:

Е-літньої АКАДЕМІЇ ГОНЧАРСТВА для харизматиків, романтиків, диваків і діячів
(12.06 – 01.07.2012)
II РЕТРОтижня керамологічного фільму «КІНЕМА+КЕРАМОС»
(25.06 – 01.07.2012)
• МІЖНАРОДНОГО ФОТОПЛЕНЕРУ «ТАЇНА праВІЧНОГО»
(27–30.06.2012)
• VI МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО ГОНЧАРСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ
(19–29.06.2012)
•  ІV НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ «КерамПІК у Опішному!»
(29.06 – 30.10.2012)
IІI НАЦІОНАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСУ «Гончарні ВІЗІЇ країни»
(28.06 – 30.10.2012)
II НАЦІОНАЛЬНОГО МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ «Національний музей гончарства – перлина України XXI сторіччя!» («Перлина України – ХХІ»)
(01.03 – 30.10.2012)
• I Національного КерамоГРАФІТІфест («CeramicGraffitiFest»)
(28.06.2012)
II НАЦІОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ ГОНЧАРСЬКОГО БОДІПЕЙНТІНГУ «BodyCeramicFestUkraine»
(30.06.2012)
НАЦІОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЮ ГОНЧАРСТВА
(30.06.2012)

3. ВИМОГИ ДО ТВОРІВ

3.1. У категорії домашніх ковальських робіт учасник Фестивалю може подати на виставку не більше 3 творів.
3.2 Висота творів, виготовлених в категорії демонстраційних робіт, повинна бути не менше 100 см.
3.3. Твори мають розкривати теми номінацій Фестивалю.
3.4. До участі у Фестивалі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов‘язкового зазначення ролі кожного зі співавторів.
3.5. До кожного твору в категорії домашніх ковальських робіт необхідно подати паспорт з такою інформацією: прізвище, ім’я автора, назва твору, техніка виготовлення, розміри, час виготовлення (зразок паспорта на конкурсний твір подано в додатку).

Увага! Без паспортів творів та анкети автора (авторів)
твори до експонування на виставці Фестивалю не приймаються!

 

3.6. Дирекція відповідає за збереження поданих на Фестиваль творів. Дирекція ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані учасникам не з її вини.
 Дирекція також не несе відповідальності перед учасниками за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання учасниками кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники поданих на Фестиваль творів несуть повну відповідальність за їх автентичність і відсутність будь-яких фальсифікацій.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1. Твори оцінює Журі Фестивалю «ВакулаФЕСТ–XXI». До його складу входять: ковалі, дослідники ковальської майстерності, керівники ковальських організацій, керамологи.

День роботи Журі – 30 червня 2012 року.
Церемонія офіційного оголошення й нагородження
переможців Фестивалю –
30 червня 2012 року.

НАГОРОДИ:

ГРАН-ПРІ
Номінація «ЛІНІЯ ГОНЧАРСТВА»:
Перша премія
Друга премія
Третя премія
Номінація «ГОНЧАРСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ МИНУЛОГО»:
Перша премія
Друга премія
Третя премія

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВІДЗНАКИ:

• Міністерства культури України
• Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному
• Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
• Спілки майстрів ковальського мистецтва України
• Львівської обласної громадської організації «Товариство Залізного Лева»
• Львівської національної академії мистецтв
• Національної спілки художників України
• Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна»
• Українського фонду культури
• Українського керамічного товариства

Увага:
Грошова частина нагороди вручається мистцям особисто
на церемонії урочистого оголошення й нагородження переможців!
Виплата її після завершення церемонії неможлива,
що пов’язано з окремою умовою партнерів Фестивалю!

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Дирекція безкоштовно забезпечує Учасників:

• робочим майданчиком, дощовими навісами, обмежувачами-перегородками для гарантування техніки безпеки глядачам;
• необхідними для виконання творчої роботи матеріалами, згідно з заздалегідь поданими заявками;
• безкоштовним проживанням, харчуванням і культурною програмою, ознайомленням з музейними експозиціями;
• влаштування виставок творів учасників;
• експонування творів у музейних експозиціях;
• популяризацію творчості ковалів у засобах масової інформації, зокрема в періодичних виданнях, теле- та радіопередачах, на веб-сайтах;
• підготовку й видання ілюстрованого каталогу (за наявності достатньої кількості робіт).

5.2. Ковалі, які беруть участь у демонстраційних роботах, зобов’язані:

• залишок невикористаних матеріалів, наданих їм для роботи, повернути Дирекції;
• демонстраційні твори передати безкоштовно на постійне експонування Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному;
• дотримуватися правил безпеки під час демонстраційної роботи щодо себе та глядачів.

5.3. Вартісь матеріалів, затрачених для виготовлення домашніх заготовок у категорії демонстраційних робіт відшкодовує Дирекція.
5.4. Твори в категорії домашніх кованих робіт, відзначені на Фестивалі Гран-прі, Першими, Другими і Третіми преміями, передаються авторами безкоштовно на постійне експонування в Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Отримання авторами грошової винагороди за конкурсний твір розглядається як згода з умовами п.5.4.
5.5. Твори, які брали участь у Фестивалі, за винятком робіт, зазначених у п.5.4, повертаються авторам після 1800 год. 30 червня 2012 року.

6. ІНФОРМАЦІЯ

6.1. Бажаючі взяти участь у ІІ Національному ковальському фестивалі

«ВакулаФЕСТ–XXI» вичерпну інформацію отримають
у Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному:
• на веб-сайті: www.opishne-museum.gov.ua
• електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
• телефоном: +3 (05353) 42415, 42416, 42417
• факсом: +3 (05353) 42416.
Куратор Фестивалю Ірина Іващенко, (050) 8547285

Приведіть із собою друзів!
Прийдіть у вишиванках!

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
на участь у ІІ Нацiональному ковальському фестивалi
«ВакулаФЕСТ–XXI»

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік):______________________________________________________
Місце народження:_____________________________________________________________________
Стать:________________________________________________________________________________
Національність:________________________________________________________________________
Освіта (назва навчального закладу, факультету, відділу; рік закінчення навчання, отриманий фах):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Художня спеціалізація:__________________________________________________________________
Головні напрямки творчих зацікавлень:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Місця зберігання творів (місто, музей, галерея, колекція):_____________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участь у виставках (місце, рік, винагороди): ________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почесне звання, державні нагороди та відзнаки: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участь у Фестивалях ковалів (місце проведення, рік, отримані відзнаки): _____________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Місце роботи: _________________________________________________________________________
Службова адреса, телефон, факс, @: ______________________________________________________
Домашня адреса, телефон, факс, @: ______________________________________________________
Особистий податковий ідентифікаційний номер: _____________________________________________
Участь у категорії домашніх ковальських робіт: ___________ (так/ні)
Участь у категорії демонстраційних робіт: _______________ (так/ні)
Необхідні матеріали для виготовлення демонстраційної роботи:_________________________________
_____________________________________________________________________________
Загальна вартість матеріалів для домашніх заготовок: ________________________________________
Необхідність місця для показу та продажу своїх творів: _______________________________________
Особистий підпис: ____________________
Дата: «_____» _______________________ 2012
***
Даю згоду на обробку моїх персональних даних, у тому числі фото творів, та їх використання в друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.
Підпис______________________