Друк

вкл. 10 листопада 2017.

http://nz-hlukhiv.com.ua

6 листопада 2017 р. Національний заповідник «Глухів» відвідав директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства Національної академії наук України, генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло.

Глухівщина здавна славилася покладами глини, яка йшла на виробництво посуду, цегли, кахлів. Так у ХVІІІ ст. Полошківське родовище було головним місцем видобутку каоліну в Російській імперії. З нього вироблялося ¾ всього обсягу вишуканого порцелянового посуду. Якісний керамічний посуд широкого вжитку привозили на глухівські ярмарки шатринські гончарі, які використовували у своїх виробах глину з місцевих родовищ. Опішне, у свою чергу, по праву вважається столицею українського гончарства, адже це ремесло інтенсивно розвивалося тут упродовж трьох останніх тисячоліть.

Не дивно, що О. Пошивайло, ознайомившись з експозицією музею археології Заповідника, зацікавився зразками кераміки ранньомодерного часу. Він звернув увагу і на колекцію виробів із гутного скла ХVІІ–ХVІІІ ст., оздобленого багатим поліхромним розписом.

У спілкуванні з керівником одного з провідних наукових і музейних закладів України були підняті проблеми збереження історико-культурної спадщини з урахуванням специфіки діяльності кожного із заповідників, підтримання професійних стосунків у науково-дослідній та експозиційній роботі.


 
Замовити екскурсію