Версія сайту для планшетів в процесі розробки. Ви можете переглянути наш сайт на телефоні або комп’ютері

«Крик кажана: гончарство у фольклорній спадщині українців»

27 Березня 2021
Новини
«Крик кажана: гончарство у фольклорній спадщині українців»

«Крик кажана: гончарство у фольклорній спадщині українців»

27 Березня 2021
Новини

Монографія «Крик кажана: гончарство у фольклорній спадщині українців» – ще один унікальний видавничий проект Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Відділення керамології Інституту народознавства НАН України. Її автор – керамолог, доктор історичних наук Костянтин Рахно. Книгу підготовлено до друку у видавництві «Українське Народознавство».

Монографію присвячено історії української фольклористики в керамологічному аспекті з найдавніших часів до початку ХХІ століття. Накопичення фактажної бази керамологічних студій почалося саме з фольклорних матеріалів – міфологічних легенд, казок, переказів, бувальщин,

пісень, приказок і прислів’їв про гончарів і горшковозів, гончарні сировину й вироби, торгівлю ними та їхнє застосування, з описів календарних, родинних та оказійних обрядів, магічних практик, вірувань і повір’їв, де фігурували глиняні вироби чи були задіяні гончарі. Виявлено елементи гончарського фольклору в джерелах ХІ – кінця ХVІІІ століття, показано збирання гончарського фольклору в першій половині ХІХ століття, основні тенденції розвитку української керамологічної науки в другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття, піднесення української керамології в першій половині ХХ століття, діаспорні дослідження керамологічної проблематики, студіювання гончарської проблематики в другій половині ХХ століття, сучасні наукові дослідження гончарства як явища духовної культури. Наведено біографічні довідки про фольклористів, етнографів, керамологів, діячів культури, які фіксували й досліджували гончарський фольклор, охарактеризовано їхній внесок у формування фольклористичних джерел керамології, які мають значний пізнавальний потенціал.

Книга буде цікавою для керамологів, фольклористів, керамофольклористів, істориків, етнологів, етнолінгвістів, мистецтвознавців, культурологів і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором та традиційною культурою українців.

Придбати книгу можна в КЕРАМОкрамниці, або ж у будь якому структурному підрозділі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Монографія «Крик кажана: гончарство у фольклорній спадщині українців» – ще один унікальний видавничий проект Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Відділення керамології Інституту народознавства НАН України. Її автор – керамолог, доктор історичних наук Костянтин Рахно. Книгу підготовлено до друку у видавництві «Українське Народознавство».

Монографію присвячено історії української фольклористики в керамологічному аспекті з найдавніших часів до початку ХХІ століття. Накопичення фактажної бази керамологічних студій почалося саме з фольклорних матеріалів – міфологічних легенд, казок, переказів, бувальщин,

пісень, приказок і прислів’їв про гончарів і горшковозів, гончарні сировину й вироби, торгівлю ними та їхнє застосування, з описів календарних, родинних та оказійних обрядів, магічних практик, вірувань і повір’їв, де фігурували глиняні вироби чи були задіяні гончарі. Виявлено елементи гончарського фольклору в джерелах ХІ – кінця ХVІІІ століття, показано збирання гончарського фольклору в першій половині ХІХ століття, основні тенденції розвитку української керамологічної науки в другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття, піднесення української керамології в першій половині ХХ століття, діаспорні дослідження керамологічної проблематики, студіювання гончарської проблематики в другій половині ХХ століття, сучасні наукові дослідження гончарства як явища духовної культури. Наведено біографічні довідки про фольклористів, етнографів, керамологів, діячів культури, які фіксували й досліджували гончарський фольклор, охарактеризовано їхній внесок у формування фольклористичних джерел керамології, які мають значний пізнавальний потенціал.

Книга буде цікавою для керамологів, фольклористів, керамофольклористів, істориків, етнологів, етнолінгвістів, мистецтвознавців, культурологів і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором та традиційною культурою українців.

Придбати книгу можна в КЕРАМОкрамниці, або ж у будь якому структурному підрозділі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.