Версія сайту для планшетів в процесі розробки. Ви можете переглянути наш сайт на телефоні або комп’ютері

Бієнале

Заявки не приймаються -

II Міжнародне бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського

Бієнале
 • Загальні положення

  * Заявки на участь подаються через відповідну форму на сайті. У виключних випадках заявку можна подати, відправивши текстовий документ із формою та додатками на e-mail: opishne-museum@ukr.net

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.  ІІ МІЖНАРОДНЕ БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО – міжнародна мистецька подія в галузі сучасної художньої кераміки.

  (БІЄНАЛЕ започатковано 2017 року з нагоди 100-річчя заснування (05.11.1917) й відкриття (18.12.1917) Української Академії Мистецтв та на пошанування одного з її засновників і першообраного ректора, найхаризматичнішої постаті українського мистецтва першої половини ХХ століття, безмежно залюбленого в кераміку, Василя Григоровича Кричевського (1873–1952). Митець був самобутнім живописцем і графіком-новатором, засновником стилю українського модерну в архітектурі, першим художником українського кіно, майстром декоративно-вжиткового мистецтва, автором дизайну національного герба України «Тризуб», почесним дійсним членом Української вільної академії наук у США, академіком, професором, доктором мистецтвознавчих наук; директором Миргородського художньо-промислового (керамічного) інституту, професором архітектурного і художнього інститутів у Києві, художнього політехнікуму в Одесі, ректором Вищої образотворчої студії у Львові; на поч. ХХ ст. сформував найбільшу приватну збірку кераміки, яка загинула під час обстрілу Києва російськими окупантами (1918). Василь Кричевський здійснив визначальний вплив на розвиток гончарного промислу в Опішному, підтримував, популяризував і колекціонував творчість місцевих гончарів, утверджував містечко як один із найвидатніших центрів народної художньої культури українців. Саме Опішне постало осередком багатогранної творчої реалізації знакової постаті світового мистецтва.

  1.2.  Організатори БІЄНАЛЕ: Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Музей мистецької родини Кричевських, Державна спеціалізована художня школа-інтернат «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського, Міністерство освіти і науки України, Львівська національна академія мистецтв, Національна академія наук України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інститут культурології НАМ України, Національна спілка художників України, Благодійний фонд «Дар», ГО «Конгрес українських керамологів», Полтавська обласна рада, Полтавська обласна державна адміністрація, Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Опішнянська селищна рада.

  1.3.  Метою БІЄНАЛЕ є представлення творчості сучасних мистців, визначення кращих творів у галузі художньої кераміки 2020 – першої половини 2021 років.

  1.4.  Основні завдання БІЄНАЛЕ:

  • творче змагання між мистцями в галузі художньої кераміки;
  • спілкування, обмін досвідом роботи мистців різних художніх напрямків, шкіл;
  • популяризація мистецтва кераміки, формування естетичних смаків населення,
  • сприяння різноманітному використанню кераміки в побуті сучасників;
  • формування колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

  1.5.  Мета й основні завдання реалізовуються через підготовку й проведення мистецької виставки БІЄНАЛЕ.

  1.6.  Місце проведення: Мистецька галерея Центру збереження гончарської спадщини України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному        [вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел. +38 (05353) 42415, 42416, 42417; факс +38 (05353) 42416; e-mail: opishne-museum@ukr.net; оpishne-museum.gov.ua]

  1.7.. Час проведення: 01.02.2021 – 30.09.2022 року.

  1.8.  Вернісаж та нагородження переможців: 25.03.2022 року, 14.00‒16.00 год.

  1.9.  Експоновані твори публікуються в художньому каталозі БІЄНАЛЕ.

 • Умови участі

  ІІ. УМОВИ УЧАСТІ

  2.1.  До участі запрошуються художники-керамісти, гончарі (далі в тексті ‒ Учасники). БІЄНАЛЕ відкрите для всіх мистців, незалежно від віку, статі, національності, фахової освіти тощо.

  2.2.  Мистці можуть брати участь у БІЄНАЛЕ індивідуально або через організації, асоціації, спілки, товариства, галереї.

  2.3.  Участь у БІЄНАЛЕ є безкоштовною.

  2.4.  Кожний автор може подати на БІЄНАЛЕ не більше 5 творів, які відображають тенденції розвитку сучасної кераміки, розширяють суспільні уявлення про художні можливості кераміки. Допускаються до участі також композиції з кількох предметів.

  2.5.  БІЄНАЛЕ проводиться за такою програмою:

  І – прийом заявок на участь у БІЄНАЛЕ (01.02 ‒ 31.10.2021);

  ІІ – попередній відбір творів до участі в БІЄНАЛЕ (01–12.05.2021; 01–15.11.2021);

  ІІІ ‒ розсилання авторам запрошень до участі в БІЄНАЛЕ (12‒23.05.2021; 15–25.11.2021);

  IV ‒ прийом творів для експозиції (26.05 – 20.01.2022);

  V  – створення експозиції (20.01 ‒ 04.02.2022);

  VI ‒ робота ЖУРІ (04.02.2022);

  VIІ ‒ запрошення Учасників на Вернісаж та церемонію нагородження (07–11.02.2022);

  VІIІ ‒ вернісаж, церемонія оголошення й нагородження переможців БІЄНАЛЕ (25.03.2022);

  ІХ ‒ експонування творів БІЄНАЛЕ (25.03 – 30.09.2022);

  Х ‒ демонтаж експозиції та передача творів авторам (01.10 ‒ 30.11.2022).

  2.6.  Мистці, які бажають узяти участь у БІЄНАЛЕ, до 31.10.2021 року подають Дирекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (далі в тексті – Дирекція) заповнену заявку (за поданою в додатку схемою) та фото кожного твору. Заявку можна подати в паперовому або електронному вигляді. Подання заявки ще не означає, що її автора допущено до участі в БІЄНАЛЕ, а лише свідчить про його наміри. Заявки та інші матеріали, надіслані після 31.10.2021 року, не розглядаються і не повертаються.

  2.7.  Учасник має надати Дирекції, разом із заявкою, письмову згоду на обробку його персональних даних, у тому числі використання фото творів, поданих для розгляду членами ЖУРІ, та творів, експонованих на БІЄНАЛЕ, у друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Дирекція гарантує захист наданих Учасником персональних даних від передачі їх третім особам, за винятком випадків їх публічної доступності через друковані й електронні видання, веб-сайти, відеосюжети тощо.

  2.8.  Подані для попереднього відбору матеріали розглядає ЖУРІ і до 25.11.2021 року повідомляє Учасникам про твори, які допускаються до експонування, та надає офіційне запрошення до участі в ІІ МІЖНАРОДНОМУ БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО

  2.9.  Твори мають бути привезені особисто чи надіслані поштою (поштовими перевізниками) на адресу Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному: вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна. [Довідки за тел./факсом  +38 (05353) 42416, 42175;  opishne-museum@ukr.net; muzey.vystavky@gmail.com Куратор – Світлана Конюшенко, тел. +38 (050) 2684495].

  2.10. Твори приймаються Дирекцією щодня, окрім суботи та неділі, з 900 до 1600 год., у суботу й неділю – за домовленістю. На твори, відправлені поштою й пошкоджені під час транспортування, складається відповідний дефектний акт, один примірник якого передається автору. Мистцям необхідно звернути особливу увагу на значний ризик поштових відправлень і необхідність дуже ретельного пакування творів із зазначенням на пакунках «Обережно!», «Скло!» тощо. Твори рекомендується надсилати кур’єрською поштою або привозити особисто. Оплата транспортних, відрядних і поштових витрат – за кошти авторів. Твори на БІЄНАЛЕ приймаються до 20.01.2022 року.

  2.11. Мистці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження їх під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь-яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен містити окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Дирекції.

  2.12. Дирекція відповідає за збереження поданих на БІЄНАЛЕ творів. Дирекція ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані мистцям не з її вини. Дирекція також не несе відповідальності перед мистцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання мистцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права.

  2.13. Власники надісланих на БІЄНАЛЕ творів несуть повну відповідальність за їхню автентичність, відповідність умовам БІЄНАЛЕ та відсутність будь-яких фальсифікацій.

  2.14. Дирекція укладає з кожним Учасником БІЄНАЛЕ контракт, у якому передбачаються взаємні зобов’язання на період 26.05.2021 – 30.11.2022 року.

 • Вимоги до робіт

  ІІІ. ВИМОГИ ДО ТВОРІВ БІЄНАЛЕ

  3.1. Твір має бути виготовлений винятково з глини (глиняної, шамотної, фаянсової чи фарфорової формувальних мас); як додаткові матеріали для створення художніх образів можуть бути застосовані дерево, метал, скло тощо.

  3.2.  Можливі будь-які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення тощо).

  3.3.  Декорування може здійснюватися будь-якими технічними прийомами (техніками) із застосуванням ангобів, підполив’яних і надполив’яних фарб, полив, емалей тощо.

  3.4.  Твори мають бути виготовлені впродовж лютого 2020–2021 року та не експонуватися раніше на інших виставках, конкурсах тощо.

  3.5.  Дата виготовлення, ім’я та прізвище автора (авторів) мають бути зазначені на творах ритуванням, ангобами, емаллю ще до випалювання.

  3.6.  До кожного твору необхідно подати відповідний паспорт, у якому необхідно зазначити: прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виготовлення, розміри, час виготовлення (зразок паспорта на твір кераміки подано в додатку).

  3.7.  До участі в БІЄНАЛЕ не допускаються твори:

  • виготовлені не з глини (гіпсу, пластиліну, пластичної маси тощо);
  • невипалені;
  • декоровані живописними фарбами (акварель, гуаш, темпера, акрил, олія тощо);
  • пошкоджені (надщерблені, тріснуті, склеєні, реставровані тощо);
  • без належно оформлених паспортів виставкових творів та анкети автора (авторів).
 • Визначення переможців

  ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ БІЄНАЛЕ. НАГОРОДИ

  4.1.  Твори попереднього відбору та конкурсні твори оцінює ЖУРІ БІЄНАЛЕ.

  4.2.  Члени Журі можуть брати участь у БІЄНАЛЕ лише поза конкурсом, з представленням творів у каталозі.

  4.3.  Упродовж процесу оцінювання творів інформація про Учасників буде закритою.

  4.4.  День роботи Журі – 04.02.2022 року. Засідання Журі є закритим, рішення приймається відкритим голосуванням. Рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

  4.5.  Володар Гран-прі запрошується для участі в церемонії нагородження за рахунок Дирекції.

  4.6.  Нагороди:

  Гран-прі – 3 000 $

  Золота нагорода – 2 000 $

  Срібна нагорода – 1 500 $

  Бронзова нагорода – 1000 $

  60 нагородних сертифікатів і каталогів.

  Інші персональні нагороди співорганізаторів БІЄНАЛЕ.

  Усі нагороджені отримують відповідні іменні медалі та дипломи лауреатів

  4.7.  Гран-прі БІЄНАЛЕ вручає представник мистецької династії Кричевських.

  4.8.  Золоту, срібну та бронзову нагороди вручають співорганізатори-донатори.

 • Заключні положення

  V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  5.1. Дирекція зобов’язується:

  • надати Учаснику на період роботи виставки БІЄНАЛЕ (25.03 – 30.09.2022) можливість безкоштовного перегляду фондових колекцій та виставкових експозицій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
  • популяризувати творчість Учасника в пресі, на радіо та телебаченні, на веб-сайтах музею-заповідника;
  • створити документальний фільм про основні події та Учасників БІЄНАЛЕ;
  • підготувати каталог БІЄНАЛЕ.

  5.2.  Переможні твори (гран-прі, золота, срібна та бронзова нагороди) передаються авторами безкоштовно на постійне зберігання Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному.

  5.3.  Інші твори, які експонувалися на БІЄНАЛЕ, можуть бути повернені авторам після 30.09.2022 року винятково за їхні кошти. За згодою авторів, твори можуть бути залишені для постійного зберігання в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному.

  5.4.  Твори, не забрані авторами до 30.11.2022 року, передаються для постійного зберігання Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному.

* Заявки на участь подаються через відповідну форму на сайті. У виключних випадках заявку можна подати, відправивши текстовий документ із формою та додатками на e-mail: opishne-museum@ukr.net

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  ІІ МІЖНАРОДНЕ БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО – міжнародна мистецька подія в галузі сучасної художньої кераміки.

(БІЄНАЛЕ започатковано 2017 року з нагоди 100-річчя заснування (05.11.1917) й відкриття (18.12.1917) Української Академії Мистецтв та на пошанування одного з її засновників і першообраного ректора, найхаризматичнішої постаті українського мистецтва першої половини ХХ століття, безмежно залюбленого в кераміку, Василя Григоровича Кричевського (1873–1952). Митець був самобутнім живописцем і графіком-новатором, засновником стилю українського модерну в архітектурі, першим художником українського кіно, майстром декоративно-вжиткового мистецтва, автором дизайну національного герба України «Тризуб», почесним дійсним членом Української вільної академії наук у США, академіком, професором, доктором мистецтвознавчих наук; директором Миргородського художньо-промислового (керамічного) інституту, професором архітектурного і художнього інститутів у Києві, художнього політехнікуму в Одесі, ректором Вищої образотворчої студії у Львові; на поч. ХХ ст. сформував найбільшу приватну збірку кераміки, яка загинула під час обстрілу Києва російськими окупантами (1918). Василь Кричевський здійснив визначальний вплив на розвиток гончарного промислу в Опішному, підтримував, популяризував і колекціонував творчість місцевих гончарів, утверджував містечко як один із найвидатніших центрів народної художньої культури українців. Саме Опішне постало осередком багатогранної творчої реалізації знакової постаті світового мистецтва.

1.2.  Організатори БІЄНАЛЕ: Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Музей мистецької родини Кричевських, Державна спеціалізована художня школа-інтернат «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського, Міністерство освіти і науки України, Львівська національна академія мистецтв, Національна академія наук України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інститут культурології НАМ України, Національна спілка художників України, Благодійний фонд «Дар», ГО «Конгрес українських керамологів», Полтавська обласна рада, Полтавська обласна державна адміністрація, Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Опішнянська селищна рада.

1.3.  Метою БІЄНАЛЕ є представлення творчості сучасних мистців, визначення кращих творів у галузі художньої кераміки 2020 – першої половини 2021 років.

1.4.  Основні завдання БІЄНАЛЕ:

 • творче змагання між мистцями в галузі художньої кераміки;
 • спілкування, обмін досвідом роботи мистців різних художніх напрямків, шкіл;
 • популяризація мистецтва кераміки, формування естетичних смаків населення,
 • сприяння різноманітному використанню кераміки в побуті сучасників;
 • формування колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

1.5.  Мета й основні завдання реалізовуються через підготовку й проведення мистецької виставки БІЄНАЛЕ.

1.6.  Місце проведення: Мистецька галерея Центру збереження гончарської спадщини України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному        [вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел. +38 (05353) 42415, 42416, 42417; факс +38 (05353) 42416; e-mail: opishne-museum@ukr.net; оpishne-museum.gov.ua]

1.7.. Час проведення: 01.02.2021 – 30.09.2022 року.

1.8.  Вернісаж та нагородження переможців: 25.03.2022 року, 14.00‒16.00 год.

1.9.  Експоновані твори публікуються в художньому каталозі БІЄНАЛЕ.

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ

2.1.  До участі запрошуються художники-керамісти, гончарі (далі в тексті ‒ Учасники). БІЄНАЛЕ відкрите для всіх мистців, незалежно від віку, статі, національності, фахової освіти тощо.

2.2.  Мистці можуть брати участь у БІЄНАЛЕ індивідуально або через організації, асоціації, спілки, товариства, галереї.

2.3.  Участь у БІЄНАЛЕ є безкоштовною.

2.4.  Кожний автор може подати на БІЄНАЛЕ не більше 5 творів, які відображають тенденції розвитку сучасної кераміки, розширяють суспільні уявлення про художні можливості кераміки. Допускаються до участі також композиції з кількох предметів.

2.5.  БІЄНАЛЕ проводиться за такою програмою:

І – прийом заявок на участь у БІЄНАЛЕ (01.02 ‒ 31.10.2021);

ІІ – попередній відбір творів до участі в БІЄНАЛЕ (01–12.05.2021; 01–15.11.2021);

ІІІ ‒ розсилання авторам запрошень до участі в БІЄНАЛЕ (12‒23.05.2021; 15–25.11.2021);

IV ‒ прийом творів для експозиції (26.05 – 20.01.2022);

V  – створення експозиції (20.01 ‒ 04.02.2022);

VI ‒ робота ЖУРІ (04.02.2022);

VIІ ‒ запрошення Учасників на Вернісаж та церемонію нагородження (07–11.02.2022);

VІIІ ‒ вернісаж, церемонія оголошення й нагородження переможців БІЄНАЛЕ (25.03.2022);

ІХ ‒ експонування творів БІЄНАЛЕ (25.03 – 30.09.2022);

Х ‒ демонтаж експозиції та передача творів авторам (01.10 ‒ 30.11.2022).

2.6.  Мистці, які бажають узяти участь у БІЄНАЛЕ, до 31.10.2021 року подають Дирекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (далі в тексті – Дирекція) заповнену заявку (за поданою в додатку схемою) та фото кожного твору. Заявку можна подати в паперовому або електронному вигляді. Подання заявки ще не означає, що її автора допущено до участі в БІЄНАЛЕ, а лише свідчить про його наміри. Заявки та інші матеріали, надіслані після 31.10.2021 року, не розглядаються і не повертаються.

2.7.  Учасник має надати Дирекції, разом із заявкою, письмову згоду на обробку його персональних даних, у тому числі використання фото творів, поданих для розгляду членами ЖУРІ, та творів, експонованих на БІЄНАЛЕ, у друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Дирекція гарантує захист наданих Учасником персональних даних від передачі їх третім особам, за винятком випадків їх публічної доступності через друковані й електронні видання, веб-сайти, відеосюжети тощо.

2.8.  Подані для попереднього відбору матеріали розглядає ЖУРІ і до 25.11.2021 року повідомляє Учасникам про твори, які допускаються до експонування, та надає офіційне запрошення до участі в ІІ МІЖНАРОДНОМУ БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО

2.9.  Твори мають бути привезені особисто чи надіслані поштою (поштовими перевізниками) на адресу Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному: вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна. [Довідки за тел./факсом  +38 (05353) 42416, 42175;  opishne-museum@ukr.net; muzey.vystavky@gmail.com Куратор – Світлана Конюшенко, тел. +38 (050) 2684495].

2.10. Твори приймаються Дирекцією щодня, окрім суботи та неділі, з 900 до 1600 год., у суботу й неділю – за домовленістю. На твори, відправлені поштою й пошкоджені під час транспортування, складається відповідний дефектний акт, один примірник якого передається автору. Мистцям необхідно звернути особливу увагу на значний ризик поштових відправлень і необхідність дуже ретельного пакування творів із зазначенням на пакунках «Обережно!», «Скло!» тощо. Твори рекомендується надсилати кур’єрською поштою або привозити особисто. Оплата транспортних, відрядних і поштових витрат – за кошти авторів. Твори на БІЄНАЛЕ приймаються до 20.01.2022 року.

2.11. Мистці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження їх під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь-яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен містити окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Дирекції.

2.12. Дирекція відповідає за збереження поданих на БІЄНАЛЕ творів. Дирекція ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані мистцям не з її вини. Дирекція також не несе відповідальності перед мистцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання мистцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права.

2.13. Власники надісланих на БІЄНАЛЕ творів несуть повну відповідальність за їхню автентичність, відповідність умовам БІЄНАЛЕ та відсутність будь-яких фальсифікацій.

2.14. Дирекція укладає з кожним Учасником БІЄНАЛЕ контракт, у якому передбачаються взаємні зобов’язання на період 26.05.2021 – 30.11.2022 року.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ТВОРІВ БІЄНАЛЕ

3.1. Твір має бути виготовлений винятково з глини (глиняної, шамотної, фаянсової чи фарфорової формувальних мас); як додаткові матеріали для створення художніх образів можуть бути застосовані дерево, метал, скло тощо.

3.2.  Можливі будь-які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення тощо).

3.3.  Декорування може здійснюватися будь-якими технічними прийомами (техніками) із застосуванням ангобів, підполив’яних і надполив’яних фарб, полив, емалей тощо.

3.4.  Твори мають бути виготовлені впродовж лютого 2020–2021 року та не експонуватися раніше на інших виставках, конкурсах тощо.

3.5.  Дата виготовлення, ім’я та прізвище автора (авторів) мають бути зазначені на творах ритуванням, ангобами, емаллю ще до випалювання.

3.6.  До кожного твору необхідно подати відповідний паспорт, у якому необхідно зазначити: прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виготовлення, розміри, час виготовлення (зразок паспорта на твір кераміки подано в додатку).

3.7.  До участі в БІЄНАЛЕ не допускаються твори:

 • виготовлені не з глини (гіпсу, пластиліну, пластичної маси тощо);
 • невипалені;
 • декоровані живописними фарбами (акварель, гуаш, темпера, акрил, олія тощо);
 • пошкоджені (надщерблені, тріснуті, склеєні, реставровані тощо);
 • без належно оформлених паспортів виставкових творів та анкети автора (авторів).

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ БІЄНАЛЕ. НАГОРОДИ

4.1.  Твори попереднього відбору та конкурсні твори оцінює ЖУРІ БІЄНАЛЕ.

4.2.  Члени Журі можуть брати участь у БІЄНАЛЕ лише поза конкурсом, з представленням творів у каталозі.

4.3.  Упродовж процесу оцінювання творів інформація про Учасників буде закритою.

4.4.  День роботи Журі – 04.02.2022 року. Засідання Журі є закритим, рішення приймається відкритим голосуванням. Рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

4.5.  Володар Гран-прі запрошується для участі в церемонії нагородження за рахунок Дирекції.

4.6.  Нагороди:

Гран-прі – 3 000 $

Золота нагорода – 2 000 $

Срібна нагорода – 1 500 $

Бронзова нагорода – 1000 $

60 нагородних сертифікатів і каталогів.

Інші персональні нагороди співорганізаторів БІЄНАЛЕ.

Усі нагороджені отримують відповідні іменні медалі та дипломи лауреатів

4.7.  Гран-прі БІЄНАЛЕ вручає представник мистецької династії Кричевських.

4.8.  Золоту, срібну та бронзову нагороди вручають співорганізатори-донатори.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Дирекція зобов’язується:

 • надати Учаснику на період роботи виставки БІЄНАЛЕ (25.03 – 30.09.2022) можливість безкоштовного перегляду фондових колекцій та виставкових експозицій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
 • популяризувати творчість Учасника в пресі, на радіо та телебаченні, на веб-сайтах музею-заповідника;
 • створити документальний фільм про основні події та Учасників БІЄНАЛЕ;
 • підготувати каталог БІЄНАЛЕ.

5.2.  Переможні твори (гран-прі, золота, срібна та бронзова нагороди) передаються авторами безкоштовно на постійне зберігання Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному.

5.3.  Інші твори, які експонувалися на БІЄНАЛЕ, можуть бути повернені авторам після 30.09.2022 року винятково за їхні кошти. За згодою авторів, твори можуть бути залишені для постійного зберігання в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному.

5.4.  Твори, не забрані авторами до 30.11.2022 року, передаються для постійного зберігання Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному.

Подати
заявку
Всі проекти
Каталоги Бієнале